Lagt på Storkene.dk den 24. maj  2021
Glæde over fremgang i storkebestanden

Til trods for det usædvanligt ringe forårsvejr, der forsinkede ankomsterne af både storke og en række andre fuglearter, er 2021 lagt nogenlunde fra land. Ifølge storkeeksperten Hans Skov, er der trods manglende storkemager i Flynder i Vestjylland samt i Ganløse ved København, mange ting at glædes over. Fremgangen i storkebestanden, som vi har set de forgangne år, har nu bidt sig fast. 

"Vi har lige nu 7 sikre storkepar, samt et noget usikkert storkepar i Nyrup ved Sorø. Det kan dog stadig ikke helt udelukkes, at der dukker en mage op til den enlige hanstork i  Flynder og  dermed hæve parantallet.  Vi har derudover set tilløb til nye par i Bylderup-Bov og Bjerndrup ved Tinglev. Vi taler her dog blot om mange besøg og overnatninger. Også i Enslev på Djursland, hvor der i 2020 ynglede et storkepar,  havde en stork på reden i 12 dage før storken blev utålmodig pga. en manglende mage og forsvandt igen" udtaler Hans Skov fra Storkene.dk
 


Storkeparret i Holbøl (Foto: Hans Skov)


Men lige nu er der 7 sikre par hvoraf 2 allerede har unger og to par ruger. Og det kan ikke helt udelukkes at der når at komme æg i Holbøl samt på en endnu ikke offentliggjort lokalitet i Sønderjylland. 

Foreløbig status for 2021 ser sådan ud:

Rens - 1 par med æg
Broderup - 1 par med æg
Smedager - 1 par med to unger
Gundsølille - 1 par med en unge
Ganløse - 1 par, der ikke yngler
Holbøl - 1 par uden æg (kan nås endnu)
Ikke-offentliggjort sønderjysk lokalitet - 1 par uden æg (kan nås endnu)

Sorø - usikkert ungt par, der ikke yngler 

Flynder - enlig hanstork


Muren af storkereder gav pote
 
Dermed er vi på niveauet for 2020, hvor Danmark havde 7 par storke.

Taget i betragtning af, at vi i både april og maj havde lavtryksvejr, der har bremset storketrækket op til Danmark, er Hans Skov dog optimistisk. 

"Tendensen vi så  sidste år med en tydelig genindvandring af den hvide stork til Danmark er fortsat selv i et år hvor vejrguderne i den grad har været imod storkene".

"Vores strategi med at lave en ”mur” af storkereder i grænselandet for at opsuge storke syd fra har vist sig at være rigtig. Nu er der 5 storkepar i det område hvor der frem til sæsonen 2019 kun var 1 par. Det gælder om at opbygge en sammenhængende storkebestand i Sønderjylland som så gradvist kan brede sig længere mod nord i Jylland. De få isolerede par langt mod nord i Jylland og på Sjælland har svært ved at få nye mager når de gamle mager udebliver. I Sønderjylland er der en helt anden slags dynamik i bestanden, hvor manglende mager hurtigt erstattes af nye storke". 

Forventningen er, at storkebestanden vil stige yderligere de kommende år. Storkeparret i Broderup (Foto: Hans Skov).

Man skal helt tilbage til 1984 for at finde flere storkepar i Sønderjylland end i år.

 2018:  2 par
 2019:  3 par
 2020:  7 par
 2021:  7 par + 1 enlig
For yderligere information:

Hans Skov – tlf. 21 60 72 95
Jess Frederiksen - tlf. 24 66 66 58


 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS