Lagt på Storkene.dk den 23 . august 2019
 

Et vandhul bliver til mindst seksten små søer 

Det hele startede med nogle tanker i efteråret 2018 omkring etableringen af et paddevandhul ved storkereden i Smedager ved Tinglev. Paddevandhullet skulle lindre lidt på den fødemangel, der til tider har været i området – og inspirere til etablering af flere af slagsen.

Nu et år efter de første tanker blev tænkt, kan der så sættes flueben ved både etableringen af det første vandhul - og omkring det med at inspirere. Dette skyldes, at Aabenraa Kommune vil give deres tilladelse til etablering af hele 16 ekstra småsøer indenfor en radius af 5 km fra storkeparrets rede. Dertil er der ansøgt om restaurering af  yderlige et par eksisterende, men tilgroede, søer.

Projektet kommer til at gøre en enorm forskel for storkeparret – og andre storke – de kommende år.
 
”At søprojektet omkring Smedager nu bliver realiseret, kan vi dels takke de lokale lodsejere for, der velvilligt har stillet jord til rådighed for projektet. Og finansieringen skylder vi en tak til Markus Jebsens Naturpulje for. Uden midlerne herfra, havde det taget flere år før vi var kommet så langt”  udtaler formand for Storkene.dk Jess Frederiksen. Og han er optimistisk på storkenes vegne.
 
”Når man får sådan en god meddelelse netop som sommeren går på hæld og storkene er på vej på vinterferie, så kan man kun blive glad og få en tro på fremtiden for storkene i Smedager”.Storke med yndlingsbyttet i næbbet

 
Arbejdet med udgravningen af de mange søer skydes i gang om ikke længe. Det betyder, at når storkeparret er tilbage i marts måned, vil der stå 16-18 småsøer klar, som storkene fremover kan bruge som fødekammer. Der går dog nok nogle år, før de vandhullerne fungerer optimalt. Spredningen af padder tager nemlig tid. Det mener Jesper Tofft fra Ravnhøj Consult, der sammen med lodsejerne har planlagt projektet og står for selve udførslen af projektet. Han ser frem til at komme igang med arbejdet.
 
” Vi stiler efter at kunne komme igang med anlægsarbejdet allerede i september måned ” udtaler Jesper Tofft til Storkene.dk.

De nye søer skal således være med til at skabe et forbedret fødegrundlag for storken på egnen, herunder padder, mosegrise, insekter m.m. Udover storken, vil projektet gavne en række andre dyrearter og planter, herunder tranen, som også har slået sig ned på egnen.


Storkebestanden boomer syd for grænsen 

 
I Slesvig Holsten er storkebestanden, ligesom den er det i hele det vestlige Tyskland og Holland, inde i en kraftig vækst.

Den tyske storkeekspert Jörg Heyna, der holder styr på storkebestanden i Slesvig Holsten, siger til Storkene.dk, at fremgangen i ynglebestanden har været ganske pæn i år og at man nu er oppe på det højeste niveau siden starten af 1980´erne,

Men det mest usædvanlige er nok udviklingen i ungeproduktionen. For mens antallet af ynglepar "blot" er steget med 8 %, er antallet af flyvefærdige storkeunger steget med hele 58 % i forhold til 2018.

Antal ynglepar og flyvefærdige unger i 2019 (i parantes nævnt er tallene for 2018):

Ynglende storkepar 303 par (280)
Flyvefærdige unger 662 unger (418)  Storkelandsbyen Bergenhusen i Sydslesvig med 20 storkepar

Grunden til den gode ungeproduktion skyldes, at vejret har været fortræffeligt for storke, hvilket er ensbetydende med en god fordeling af sol og regn i yngletiden. 

De flotte resultater for storken syd for grænsen, er med til at underbygge, at det er i disse år, at vi kan forvente, at storken virkelig støder frem mod Danmark og bosætter sig med flere ynglepar.  Det nye storkepar Danmark fik i 2019 ( i Bækmarksbro ved Lemvig), er formentlig kun en spæd begyndelse på den længe ventede genindvandring.
 
”Set i lyset af fremgangen i storkebestanden både syd og øst for Danmark, er timingen af søprojektet i Smedager nærmest perfekt. For vi skal jo gerne have rammerne på plads til eventuelle nye storke, så de ikke kommer til et helt tomt spisekammer” slutter Jess Frederiksen.

Klik her for mere information om storkene i Slesvig Holsten
 
   

© Copyright 2020 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS