Hjælp os med at hjælpe storken - giv en hånd med

 
Storkene.dk drives udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft, donationer og medlemskontingenter. Det kræver aktive medlemmer og støtter, at hjælpe storken tilbage til Danmark. Derfor har vi brug for al den hjælp vi kan få.  Teamet bag foreningen Storkene.dk kæmper en utrættelig kamp og bruger ganske mange timer på arbejdet for det gamle nationale symbol som storken er.
 Men alene og uden støtte klarer vi det ikke. Vi bruger mange kræfter på at få opsat storkereder, lave informationsarbejde om storken, etablere paddevandhuller og i det hele taget for at skabe bedre muligheder for at storken kan komme tilbage til Danmark igen. Vi tror på storken og tror på at vort arbejde nytter og håber, du vil støtte os i vores arbejde.


Aktuelle projekter vi arbejder på i 2021
 
- Landsdækkende opstilling af storkereder på udvalgte steder
- Renovering af gamle storkereder 
- Igangsættelse af paddevandhulsprojektet i Flynder Ådal
- GPS projekt, hvor vi kommer til at følge danske storke med påsat GPS sender ud i verden

 

Generelt giver din støtte giver os mulighed for at:

 
- Støtte storken og dens yngleområder, bl.a med opsætning af storkereder
- Gennemføre informationskampagner om storken
- Etablere paddevandhuller
- Sikre vinterfodringen af de storkeparret Ida og Emil i Gundsølille og andre vinterstorke
- Understøtte med fodring til nye storkepar for at hjælpe dem på vej
- Arrangere og finansiere ringmærkning af storkeunger
- Drive hjemmesiden Storkene.dk 
- Udsende nyhedsbreve når der sker noget på storkefronten
- Arrangere medlemsrejser til områder med mange storke

 

Så lidt koster det:
 
100,00 kr for studerende og pensionister
200,00 kr for et ordinært medlemsskab


Medlemskab fornyes hvert år den 1. januar.

På generalforsamlingen den 20. marts 2021, fastsattes kontingent for 2022 som følger:

150,00 kr for studerende og pensionister
250,00 kr for et ordinært medlemsskab
Indmeldelselsesformular

Efter vi har modtaget din indmeldelsesformular, modtager du en velkomst e-mail fra os, hvor det også fremgår hvordan du betaler dit kontingent. Det er også denne e-mail vi udsender nyheder til, så tjek at din e-mailadresse er korrekt skrevet ind .

Det er vigtigt, at du ikke indbetaler for dit medlemskab via MobilePay. MobilePay er kun til donationer.
 
 
 
 

 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS