Målsætning

Storkene.dk er stiftet i 2007, og vores målsætning er ganske enkel. Vi ønsker, at storken igen bliver en del af det danske landskab. Vi er af den overbevisning, at storken kan blive løftestangen for at bibeholde og på sigt forbedre vores natur, for når storken er tilbage, vil der være et stort fokus på at beholde den og dermed også besvare og udvikle den natur, storken kræver for at kunne leve og yngle i Danmark. Der ligger et stort arbejde i dette, men vi tror på, at det på sigt kan lykkes.


Arbejde

Registrering af storke
Hvert år registrerer Storkene.dk og andre observatører et stort antal storke i Danmark. Storke der enten er på gennemfart, pønser på at slå sig ned og yngle, eller bare strejfer rundt.
Har du observeret en stork, kan du indrapportere den til os her. Der registreres besøg af både projektstorke og vilde storke i Danmark.
 
Projektstorke er storke, der ikke har vild oprindelse, men er opformeret med henblik på at genskabe en vild og naturlig bestand af storke og i nogle tilfælde har mistet trækinstinktet. I nogle lande kan det være nødvendigt at række storken en hjælpende hånd og iværksætte opformeringsprojekter. Dette skyldes, at der er for langt til den nærmeste store ynglebestand, hvorfra en ny dansk storkebestand skal rekrutteres.

Storkene.dk finder det nyttigt at hjælpe og huse de projektstorke, der slår sig ned i Danmark. Uden skånske projektstorke havde der ikke været ynglende storke i Danmark. Dette gælder for både storkeparret i Gundsølille og i Smedager.


Et skånsk voliere hvor fremtidens storke vokser op (Foto: Storkprojektet)Informationsarbejde
 
Information om storken har altid været en vigtig del af arbejdet i Storkene.dk. Via informationsarbejdet ønsker vi at øge kendskabet til storken og dens problemer i Danmark. Dette gøres blandt andet via et tæt samarbejde med TV Syd, med hvem vi sammen driver et meget populært storkekamera i Smedager 

Kameraet har været med til at øge både interessen og kendskabet til storken og dens biologi.

I storkesæsonen, som er fra marts til september, informerer vi løbende om storke via pressemeddelelser, nyhedsbreve til medlemmer og opdateringer på Facebook.


Starthjælp til nye storkepar - og langsigtede biotopforbedringer
 
Når et nyt storkepar slår sig ned for at yngle, støtter Storkene.dk med hjælp til storkeparrets værtspar. Storken er en populær fugl, hvilket værterne hurtigt finder ud af. Det kræver derfor rådgivning til, hvordan man håndtererer den megen opmærksomhed.

Derudover vil Storkene.dk lave en vurdering af den omkringliggende biotop og dermed de fødemuligheder, der er for storken. 

Et storkepar, der yngler første gang, er i sagens natur urutineret. Derfor vil Storkene.dk, i samarbejde med værterne, sætte en fryser med fisk, som i det første år skal være med til at give storkeparret succes, så der kommer unger på vingerne. Gør der ikke det, forsvinder storkeparret for altid.

Dernæst vil vi sætte ind med lokale biotopforbedringer i det omfang, der er brug for det, sådan at storkene fremtidigt kan klare sig selv.


Ringmærkning af storke
 
Storkeunger skal ringmærkes, når de er cirka 10 uger gamle og dette finansieres af Storkene.dk. Selve ringmærkningen foretages af Hans Skov fra DOF - men det hele koordineres  og finansiseres af Storkene.dk. I Smedager har vi dog et samarbejde med Tinglev Frivillige Brandværn, der stiller med materiel i form af stigevogn, så reden kan tilgåes. Andre steder må vi dog leje en lift til formålet. 

Storkeungerne ringmærkes med en aluminiumsring med identifikationsnummer, så den ved en eventuel observation kan aflæses og indberettes til ringmærkningscentralen.Tinglev Brandværn under ringmærkning i SmedagerFodring af fastboende storke
 
For at hjælpe storkepar, når der er mangel på føde, udlægger Storkene.dk foder i form af fiskeyngel eller daggamle kyllinger. Inden det kan bruges, skal det pakkes og nedfryses af frivillige hænder. I vinteræsonen hjælper vi med at fodre storkeparret i Gundsølille, samt en overvintrende skånsk stork i Veksø vest for København.


Opsætning af storkereder

Ligeledes opsatte vi storkereden i Smedager, da en hanstork strandede der i 2011. Denne rede dannede som bekendt grundlag for det storkepar der idag yngler i Smedager. Storkene.dk sælger også redestativer, så går du med drømmen om at have din egen storkerede, kan du læse mere her om køb af redestativ og finde gode råd og vejledning.

Vi opsætter og sponsorerer storkereder, hvor der er åbenlyse behov, og hvor det giver mening. Eksempelvis opsatte Storkene.dk en rede i det område, hvor en hunstork fra kuldet i 2017 i Gundsølille opholdt sig sammen med en makker. Storkene.dk håber med denne indsats, at hun, når hun vender tilbage til Danmark, kan genkende stedet og reden og vil bosætte sig for at yngle.

Læs mere om køb af storkerede-stativ her


Storkene.dk opsætter her storkerede i Værløse
vest for København.Hjælp til nødstedte og strandede storke
 
Storkene.dk yder naturligvis hjælp til nødstedte fastboende storke, og vi har vores egen dyrlæge tilknyttet. Det sker nogle gange, at en voksen stork eller en storkeunge kommer til skade eller bliver syg. Hvis storken kan hjælpes, sørger vi naturligvis for at storken bliver behandlet. 

Skulle en stork finde på at overvintre, påtager Storkene.dk opgaven at sørge for, at storken bliver passet og fodret igennem vinteren. Det har reddet flere storke fra sultedøden.


Dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen behandler
her en storkeunge

 

© Copyright 2024 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS