Lagt på Storkene.dk 30. juni 2021Historisk dag for den danske hvide stork
 
Hvor er den hvide stork om vinteren? Hvilken vej flyver den? Er den omkommet, siden den ikke er kommet tilbage efter trækket? Disse spørgsmål får man ofte hos Storkene.dk. Svaret har vi hidtil ikke vidst meget om, men et pilotprojekt, der nu er indledt i samarbejde mellem Storkene.dk og Ringmærkningen på Statens Naturhistoriske Museum, skal være med til at kaste lys over disse og mange flere spørgsmål. Planen er, at fire danske storkeunger udstyres med en GPS sender i 2021.

Baggrunden for projektet er, at selv om samtlige unger af danske hvide storke bliver ringmærkede ved traditionel ringmærkning, er det kun ganske få ringe der bliver aflæst og genfundet. Derfor ved vi meget lidt om hvor den nuværende danske bestand af storke befinder sig når de ikke er i Danmark - og ikke mindst, hvordan og hvor de eventuelt omkommer.


Michael Kaatz med storkeungen inden den fik GPS sender på.
(Foto: Merete Carøe).

 
Nu har den første danske stork i historien så fået en GPS sender påsat. Det skete lørdag den 19. juni hvor Storkene.dk, Statens Naturhistoriske Museum og den tyske storkeekspert Michael Kaatz kom til Gundsølille ved Roskilde for at indlede projektet. Michael Kaatz er formentlig den i verden, som ved mest om GPS monitorering af hvid stork, hvilket også er baggrunden for, at han er valgt til at hjælpe os i gang med projektet.Rolig stork fik sender på

Hunstorkeungen, der har fået navnet Michaela, tog det tilsyneladende med ro, da Michael Kaatz indfangede storkeungen i reden. Storkeunger, der endnu ikke kan flyve, spiller så at sige døde, når de føler sig truede. De lægger sig fladt ned for at tiltrække så lidt opmærksomhed som muligt. Det var også denne strategi storkeungen valgte.
 
”Vi havde frygtet lidt, at den store storkeunge ville være noget mere urolig. Den er trods alt tæt på at være otte uger gammel og derfor lå der en lille bekymring for, om den kunne tænkes at springe ud af reden. Men det stod hurtigt klart da vi forsigtigt nærmede os reden, at der ikke var noget at være bange for. Storkeungen var helt rolig – og det samme var Michael Kaatz” siger formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen.
 
"Man mærker tydeligt, at Michael Kaatz har foretaget op imod 500 påsætninger af GPS på storke i hele Europa samt i Sydafrika. Det faktum, at vi har med så en kvalificeret ekspert at gøre, er meget betryggende og lover godt for de kommende aktioner”.


Storkeungen efter den er blevet udstyret med en GPS sender.
(Foto: Merete Carøe)


Også hos Ringmærkningen på Statens Naturhistoriske Museum var der glæde og lettelse over den veloverståede aktion.
 
”Påsætningen af senderen foregik effektivt og roligt og ungen var hurtigt tilbage i reden, hvor forældrefuglene var tilbage straks efter vi forlod reden” siger Kasper Thorup fra Statens Naturhistoriske Museum. ”Det er særdels vigtigt at fuglene ikke lider overlast så de opfører sig naturligt og vi dermed kan få en detaljeret viden om deres færden i landskabet både her i landet og under deres lange rejse til vinterkvarteret.
 
Kasper Thorup uddyber ”Vi har mange års erfaringer med påsætning af sendere på mange forskellige fuglearter, men dette er første gang vi kigger på hvid stork. Siden starten af 1900-tallet har vi fulgt den danske storkebestand via traditionelt ringmærkning. Vi ved derfor en del om hvad storkene gjorde frem til arten næsten forsvandt fra Danmark. Siden er der sket meget blandt andet med klimaforandringer så derfor bliver det ekstra spændende at følge de ’nye’ generationer af storke.”
 
Udover at få leveret viden om storkenes opholdssted og trækruter, vil GPS senderne kunne levere detaljerede data om flyvehøjde, flyvemåde samt om storken raster eller den søger føde.
 
 

Næste stop Smedager
 
Næste storkerede der får besøg af forskerholdet er reden i Smedager i Sønderjylland. Det sker sandsynligvis først i juli, hvor en af de to storkeunger får GPS sender påsat. Herefter udvælges en storkeunge hver fra rederne i Rens vest for Tønder samt i Broderup i syd for Tinglev.En af disse to storkeunger (tv) fra storkereden i Smedager skal efter planen udstyres
med en GPS sender i starten af juli. (Foto: TV Syd/Storkene.dk
 
Storkene vil kunne følges på www.tvsyd.dk samt via appen Animal Tracker når de har forladt reden
 
Projektet foregår som et tæt samarbejde mellem Storkene.dk og Ringmærkningen på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Storkene.dk står for finansieringen samt formidlingen af projektet og Statens Naturhistoriske Museum har det overordnede ansvar for den videnskabelige og forskningsmæssige del af projektet.Yderligere information om denne nyhed:

Storkene.dk
Hans Skov – tlf. 21 60 72 95
Jess Frederiksen - tlf. 24 66 66 58

Statens Naturhistoriske Museum
Anders Tøttrup - tlf. 51 82 69 88


 
 
 
 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS