'
Lagt på Storkene.dk den 7. december

 

Langt fra Sønderjylland

Storkeparret Tommy og Annika har for længst forladt os og er i disse måneder langt fra Sønderjylland og deres hjem i Smedager og vil indtil februar vil de slå deres folder på de afrikanske stepper inden de i starten af marts indleder rejsen mod deres bolig i Danmark. 
 
Og når de lander på reden i april, er håbet at udsigten fra reden skal være anderledes. Hvor der hidtidig blot har været en græsmark at se på, skal der efter planen udgraves et paddevandhul på 800m2. Men etableringen af vandhullet, er ikke helt så simpel, som man kunne ønske det. Og så er det meget bekosteligt.
 
 

Vand giver liv

Hvert år, når sommeren er på sit højeste og storkeungerne er mest sultne, sker der desværre ofte det, at landskabet omkring Smedager tørrer ud. I den forgangne sæson blev storkeparret og deres unger reddet af landmændenes kunstvanding af markerne. Men dette kan man ikke regne med hvert år. Og uden vand er det småt med liv, udover den fodring vi kan bidrage med 1-2 gange dagligt, der desværre langt fra er nok, når små storkeunger er i voksealderen.


Paddevandhul tilsvarende det som der skal etableres i Smedager.

 
Udfordringen er nu, at landskabet omkring Smedager savner fladvandede paddevandhuller. De vandhuller der allerede findes i området, er desværre tilgroede og udgør derfor ikke et optimalt fødekammer for storke. Et storkepar har brug for enorme mængder føde, hvis et helt kuld storkeunger skal på vingerne. Der skal igennem sommeren indsamles ikke mindre end et halvt ton føde til storkeungerne og det er selvsagt en stor opgave for de to storkeforældre, der fra juni til august og fra før daggry og til efter solnedgang er på farten og knokler for at bringe føde hjem til deres unger. Noget som altid bekymrer Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk..
 
“Vi ser meget tit, at storkeforældrene er ude i mange timer og at der er langt mellem vagtskiftene på storkereden. Dette skyldes, at det tager storkene for lang tid at indsamle føden, da der er for lidt af den i nærområdet. Og når der er for lidt mad, så er det at ungedøden indtræffer, hvilket vi har set alt for mange gange” siger Mogens Lange Petersen.

Og det er dét skisma, som Storkene.dk nu vil gøre noget ved.

Vandhullet absolut nødvendigt 

Storkene.dk har generøst fået tildelt et område på engen på mindst 800m2, der ligger umiddelbart op til storkereden og kan ses på webcam i baggrunden. På dette område, ønsker vi at etablere et større paddevandhul, hvor det er hensigten, at storkene skal kunne finde en del af den føde, de har brug for til opfostring af storkeungerne. Føden herfra vil dog kun være at betragte som et mindre tilskud til føden. Derudover vil det fungere som vandreservoir og tjene som et pilotprojekt, der på sigt meget gerne skulle inspirere andre lodsejere omkring Smedager til at lave lignende små oaser til det nuværende og kommende storkepar.
 
“Med det enorme behov for føde, som et storkepar med unger har, skal dette første vandhul skal ses som et supplement til den føde i form af mosegrise, mus, orme m.m., som storkeparret finder på enge og marker omkring Smedager" siger Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk.
 

Storkene.dk fattes midler til vandhullet

Vandhullet designes af en sand specialist i etablering af paddevandhuller, nemlig Kåre Fog. Kåre er Danmarks førende biolog indenfor padder og har stor erfaring med rådgivning omkring etablering af netop paddevandhuller. Dette giver os sikkerhed for et optimalt resultat. Kåre har besigtiget engen hvor vandhullet skal etableres, og de jordbundsprøver han har taget, viser, at det bliver lidt kringlet at lave vandhullet på engen.
 
“Ofte er det nok blot at knække et drænrør og så kommer vandet af sig selv. Sådan er det bare ikke på engen i Smedager. Her er skal der bortgraves ikke mindre end 500 m2 jord og sand og når det er gjort, skal der fores med et lag ler på 20 cm i bunden af vandhullet for at forhindre for hurtig nedsivning af vandet. Og selv om placeringen af vandhullet er optimalt for storkene, er det bestemt ikke optimalt for økonomien, da etablering af paddevandhullet kommer til at koste mange penge” siger Jess Frederiksen.


Storkeparret i Smedager ses her på en skøn majdag i 2018. 


Storkene.dk vil derfor appellere om hjælp fra de tusinder af ”storkefans”, der fra april til august har stor fornøjelse af at følge med i livet i storkereden via det webcam, som TV Syd og Storkene.dk driver i fællesskab.

”Selv om vi godt er klar over, at der er alskens andre gode formål at donere penge til, håber vi, at vi kan få hjælp til projektet. Vi forventer, at projektet vil løbe op i næsten 100.000 kr., hvilket for en lille forening som Storkene.dk er mange penge” siger Jess Frederiksen.

Udover donationer, er Storkene.dk igang med at søge fonde om midler til projektet.
 
Der er ligeledes indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af vandhullet hos Natur og Miljøafdelingen i Aabenraa Kommune. Går alt efter planen, står vandhullet klar senest i april måned 2019.


Storkekrus og Storkene.dk t-shirts til donatorer

Alle der donerer minimum 500 kr til vores vandhulsprojekt modtager en lille erkendelse i form af en flot økologisk hvid t-shirt samt ét år medlemskab af storkene.dk, så du kan følge vores arbejde.

Donerer du 1000 kr og derover, pakker vi udover et års medlemskab og en økologisk t-shirt også et flot storke-krus med, som du kan nyde kaffen i, mens vi venter på foråret og storkeparret.

Når du har doneret:
Når du har afgivet en af ovenstående donationer, beder vi dig sende navn, adresse samt e-mail til Merete Carøe på mailadressen sheep@pc, dk så vi kan oprette dig som medlem og få pakken sendt afsted til dig.
 
Gå også gerne ind på vores Facebookside og læs mere om, hvordan du kan støtte. Her vil du også løbende få opdateringer om projektet mens det skrider frem.
 
Vi er meget taknemmelige for alle bidrag.
 
Donationer – store som små – modtages via MobilePay på nummer 68396

 
 
 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS