Lagt på Storkene.dk den  9.  september 2020

Væksten i storkebestanden er eksploderet

 
For ganske få årtier siden så det skidt ud for den vesteuropæiske storkebestand, der siden starten af 1900-tallet har været i frit fald. I Danmark kulminerede derouten i 2008, hvor den vilde stork kunne erklæres for uddød som ynglefugl.
 
Men nu er situationen en ganske anden og ynglebestanden af hvid stork i Frankrig, Nordvesttyskland og Holland er inde i en voldsom udvikling. I Tyskland har storken været en truet fugl, hvilket den nu ikke længere er. Bestanden er nu på et niveau, som for 60 år siden. Den samlede tyske bestand er på knap 7000 par. I starten af dette årtusinde ynglede 4800 par storke i Tyskland. 
 
Udviklingen er vendt på rekordtid og ikke mange ville have gættet på, at storken fik comeback i Danmark allerede nu. Og med den udvikling vi ser i landende omkring os, kan danske storkefans godt tillade sig at være optimistiske.
Storkeparret i Enslev på Djursland (Foto: Hans Skov)


 
Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk, var en af dem der tidligere var skeptisk omkring udsigterne til en ny dansk bestand af ynglende storke Han er nu anderledes optimistisk, hvilket han begrunder i de seneste tal for 2020, der er er ved at blive offentliggjort.
 
”I Skåne blev årets resultat hele 195 storkeunger, som netop har passeret Danmark på deres vej mod syd. I Slesvig Holsten var der i år 50 par nye storke, som bragte det samlede antal storkepar op på 420 par. I 1988 var tallet blot 183 par. I Holland, der i 1978 husede sølle 8 par, yngler der nu hele 1500 storkepar. Og i Nedersaksen, hvor man i 2001 havde 361 par ynglende storke, er tallet nu oppe på 1350 par. I England oplevede man i 2020 det første ynglende storkepar i mere end 606 år. Derfor er det umuligt at bevare pessimismen” siger Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk og fortsætter.
 
”Vi kan se at bestanden spreder sig relativt hurtigt mod nordvest. De 7 storkepar vi kunne tælle i 2020, er derfor blot den spæde start på storkens nye æra som dansk ynglefugl og vi vil formentlig allerede i 2021 se endnu flere storkepar forsøge sig som ynglefugle i Danmark. Til sammenligning havde vi i 2019 3 ynglende par storke i Danmark”.

 

 
Mur af storkereder opstilles langs den dansk-tyske grænse

Med baggrund i den positive udvikling i storkebestanden vil Storkene.dk nu iværksætte og finansiere et omfattende projekt, der skal forsøge at lokke de storkepar der vil yngle i Danmark, til at slå sig ned i områder der kan brødføde storkene. Første del af planen er at opføre en hel mur af storkereder langs grænsen til Tyskland. I modsætning til det meget omtalte vildvinehegn, der har til formål at holde vildsvin ude af Danmark, vil muren af storkereder være at betragte som en invitation til storke til at slå sig ned i Danmark.

”De storke vi skal rekruttere til at udgøre stammen i en ny dansk storkebestand, stammer primært fra Nordvesteuropa. Derfor er der rigtig god mening i at finansiere opstillingen af storkereder langs den dansk-tyske grænse. På den måde kan vi trække nogle af de mange storke i Slesvig Holsten over grænsen og dermed lokke dem til at blive ynglefugle i Danmark” siger Mogens Lange Petersen.

I den forgangne weekend var et hold af storkeeksperter fra Storkene.dk på tur i det sønderjyske for at udpege nye lokaliteter til opstilling af storkereder samt at finde frem til eksisterende forfaldne storkereder, som blot skal istandsættes så de kan fremstå indbydende for et storkepar. Ifølge Mogens Lange Petersen, var det ikke svært at finde sønderjyder, som var interesserede i at få en storkerede opstillet på deres matrikel.
Fra venstre Hans Skov, Jesper Leegaard, Mogens Lange Petersen og
Jess Frederiksen ”Der findes næppe mange danskere, der ikke vil give deres højre hånd for at få et storkepar til at flytte ind hos sig. For sønderjyder er storken nærmest en signaturfugl. Vi mærkede en stor interesse og nærmest en positiv overraskelse hos de folk vi besøgte. Folk er faktisk beærede over at kunne være med i sådan et godt projekt – og ikke mindst over at få foræret en storkerede kvit og frit fra Storkene.dk.

Følgende sønderjyske lokaliteter er udpeget:

 
 1. Vester Lindet – ny storkerede
 2. Højgård ved Vester Lindet. Istandsættelse af eksisterende storkerede
 3. Fole. ny storkerede
 4. Kastvrå, Dalgård. ny storkerede
 5. Åbøl. Istandsættelse af eksisterende storkerede
 6. Strandelhjørn. ny storkerede
 7. Pluskær ved Frøslev Mose – beskæring af træer omkring eksisterende rede
 8. Store Jyndevad.  ny storkerede
 9. Stade. Ny storkerede
 10. Rens, Iwer Hansen - ny storkerede
 11. Lydersholm, ny storkerede
 12. Ubjerg. Istandsættelse af 1-2 eksisterende reder
  Sæd - ny storkerede


Medlemsfremgang i Storkene.dk

Ligesom storkebestanden er inde i en god fremgang, er antallet af medlemmer i Storkene.dk heldigvis fulgt med i samme retning. Ifølge formand Jess Frederiksen, er fremgangen meget kærkommen.

”Den genindvandring af storken, som vi har ventet på i mange år, er nu endelig i gang hvilket sætter helt nye krav til os som forening. Det kræver øget handling, både hvad angår hjælp med nye storkereder, information til de nye storkeværter og ikke mindst støtte til de storkepar, som slår sig ned på steder der måske ikke er helt optimale for et storkepar. Derfor kommer vi til at øge indsatserne på stort set alle områder de kommende år, hvilket kræver både flere midler og flere hænder hvis vi skal formå at løfte opgaven. Derfor er jeg ekstremt glad for at kunne byde de mange nye medlemmer indenfor” siger Jess Frederiksen.Storkedrama på tv i Smedager    (Foto: Storkene.dk/TV-Syd)

”Jeg lover alle medlemmer, at Storkene.dk vil gøre hvad der står i vores magt for at tiltrække flere storkepar og give de nye danske storkepar en god start på deres liv i Danmark. Redeprojektet i Sønderjylland bliver næppe det sidste. Og med flere nye danske storkepar, vil vi også satse på at kunne præsentere mere storke-tv fremover. Storke-tv har nemlig vist sig at være det helt store hit blandt danskere


Udover iværksættelsen af det nye storkeredeprojekt  i Sønderjylland, er det planen at istandsætte alle beboede storkereder inden storkens ankomst i marts eller april måned. Derudover vil Storkene.dk renovere storkereder i Nørreådalen vest for Viborg og storkerederne i Tryggevælde Ådal på Stevns, sådan at de står klar til at byde eventuelle nye storke velkommen.  

"Vi kommer ikke til at holde en lang og afslappende vinterpause. Derimod ser vi frem til at knokle med at gøre klar til ankomsten af både nye og gamle storkepar i 2021" slutter formand Jess Frederiksen
 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS