Lagt på Storkene.dk den 13. oktober 2019

 

Vand giver liv

En våd september og oktober måned, har givet ideelle betingelser for de 11 nye sønderjyske vandhuller, der indtil videre er nået at blive udgravet omkring Smedagers berømte storkerede. Også det paddevandhul, der blev udgravet i januar i år og som skabte fundamentet for vandhulsprojektet, står nu med vand.  Desværre kan gravemaskinerne ikke længere arbejde med udgravningen af de sidste vandhuller.

Jesper Tofft fra Ravnhøj Consult, der har stået for projektet, er ligesom Storkene.dk meget tilfreds med resultatet.

” Status er, at 11 søer er færdige, 1 afventer tilladelse fra Aabenraa Kommune, 2 afventer mere tørt føre og 1 må vente til næste år efter høst, da der er tilsået omkring hvor vandhullet skal anlægges”, siger Jesper Tofft til Storkene.dk.

Vandhullerne forventes over de næste par år at blive hjem for padder og tudser. Det er en proces der tager tid, men Jesper Tofft udtaler til Storkene.dk, at der er gjort meget for at få gang i en hurtig opformering af frøer.

”Vandhullerne er anlagt med meget flade bredzoner, som gerne skal virke tillokkende på æglæggende frøer. Og allerede nu er der set masser af frøer ved et af de vandhuller, der er blevet renset op. Vi har sat nogle spredte græstørv med sumpplanter ud i vandhullerne for at fremme en hurtigere dannelse af smådyrsliv”.
 

Reetableret sø, der indtil fornyligt var groet til (Foto: Jesper Tofft)Godt for frøerne – godt for storken

Projektet får uvurderlig betydning for storkeparret, der allerede yngler i Smedager, og for de storke, der fremtidigt gerne skulle slå sig ned i nærheden. For uden nok føde til storken – i det her tilfælde frøer – vil der ikke være basis for flere ynglende storke i dette område.

”Vi har i flere år måttet ty til ekstra fodring med fisk i storkenes ynglesæson, men går alt som forventet, vil vi om et par år, når søerne er fuldt funktionsdygtige, kunne udfase denne fodring” siger formand for Storkene.dk Jess Frederiksen.

Til næste år vil Storkene.dk lave en vedligeholdelsesplan for vandhullerne, så de ikke fremtidigt gror helt til i pil og dunhammer og dermed bliver værdiløse for storke.

Projektet er finansieret af Markus Jebsens Naturpulje.

 

© Copyright 2020 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS