Julen 2019

2020 planer forblev varm luft

Af Jess Frederiksen, Formand

2019 er snart historie. Om få uger er vi i 2020, som nu ikke længere blot er et fjernt årstal og et mål for mange politiske planer, herunder også en plan for vores natur. EU fastlagde i 2012, som det måske er nogle bekendt, en strategi, der indeholdt 20 konkrete mål for at stoppe tabet af biodiversitet. Og hvordan gik det så med den plan her i Danmark? Ikke overraskende, gik det slet ikke som planlagt. Danmark taber stadig natur – og biodiversiteten har det fortsat ikke godt. Nu er der så ved at blive sat nye store fremtidige mål, der skal nås inden endnu et fjernt årstal. Alt sammen ser vældig fint ud i skåltaler og på papiret.

Nogle gange er det de små handlinger der virker. Store forkromede og langsigtede globale planer skal der naturligvis til, men disse er ofte hurtigt glemt, da målet ligger meget langt ude i horisonten.

Mindre kortsigtede planer, der gør en forskel på den korte bane og som batter lokalt, kan have en stor effekt.


 

2020 plan iværksat i 2018 – med mål der indfries


I det forgangne år gjorde Storkene.dk hvad vi kunne for at forbedre biodiversiteten. Vi er ikke nogen stor og magtfuld organisation med en kæmpe pengetank. Men vi har en stærk sag – nemlig at give storken fornyet luft under vingerne i Danmark. Med storken i hånden, kæmper vi slagene fra gade til gade. Eller rettere sagt – fra storkerede til storkerede.

På et møde i oktober 2018 satte Storkene.dk sig for, at der skulle ske noget lokalt omkring storkereden i Smedager. Her yngler det ene af Danmarks blot tre storkepar. Vores plan var simpel og jordnær og midlerne var små.

At storken er en populær fugl ved vi alle. De fleste danskere vil give deres højre arm for at få et storkepar til yngle hos sig. Ønsket om et paddevandhul blev indfriet - dog ikke uden problemer
(Foto: Lotte Lykke Stendal og TV-Syd)Udgangspunktet var derfor, at storken skulle bruges som løftestang for bedre natur omkring Smedagers storkerede. Storkene.dk har i mange år sørget for, at der blev udlagt ekstra føde i ynglesæsonen for at sikre, at storkeparret fik unger på vingerne. Og det er der såmænd ikke noget galt i, det skal blot ikke skal være for evigt.

Derfor tog vi på mødet i 2018 initiativ til, at der skulle etableres et paddevandhul ved storkereden. Der blev på kort tid indsamlet penge over det ganske land til udgravningen af vandhullet og omkring juletid i 2018 var der penge nok i kassen til at gå i gang. Dermed fik storkeparret i Smedager en fornem julegave, der senere skulle vise sig at være en rigtig god investering

Allerede i marts måned 2019 blev paddevandhullet ved storkereden i Smedager indviet. Nuvel, et paddevandhul på 900m2 er ikke noget at prale af og forslår kun som en skrædder et vist sted.  Ikke mindst, da vandhullet lækkede vand indtil det blev lappet sammen i maj måned. Paddevandhullet var fra starten af tænkt som et pilotprojekt, der gerne skulle give appetit på flere vandhuller. Og formålet, ja, det blev indfriet i overmål.
Et af de nye vandhuller etableret i efteråret 2019
(Foto: Jesper Tofft)


På et medlemsarrangement i Smedager i marts, hvor vi blandt andet istandsatte storkereden og opsatte en ny rede, slog vi et slag for vandhulsprojektet og plæderede for mange flere af denne slags paddevandhuller. Marcus Jebsens Naturpulje havde allerede meddelt os, at de gerne yde finansiel og faglig støtte til etableringen af vandhullerne. Der skulle "bare" findes egnede steder til hvor de kunne anlægges. På medlemsarrangementet blev der skabt interesse og forståelse for projektet hos mange af de lokale bønder, der ligesom os andre, gerne ser flere storke i Danmark.

I samarbejde med en række lokale sønderjyske gæve landmænd og Marcus Jebsens Naturpulje, blev der i det forgangne efterår etableret første fase af en række små og større søer. De fladvandede søer er alle udgravet på sumpede marker, hvor det i forvejen var svært at dyrke noget som helst. Og de er alle indenfor en radius af cirka 3 km fra storkereden. De nærmeste er blot 500 meter fra storkereden. Nogle af vandhullerne er skabt hvor der var tilgroede gamle mosehuller, hvor der allerede er liv i form af padder og insekter. Disse skulle blot rydes for pil og krat og graves større. Derfor kommer de allerede til at fungere efter hensigten i 2020 og vil kunne bidrage som små fødekamre til storkeparret, når de om blot tre måneder er tilbage igen.

En 2020 plan, vel at mærke udtænkt i 2018 og som er færdig til tiden, det må siges at være godkendt. At være lille og smidig, kan ofte vise sig at være en fordel.


 

Nyt storkepar – og hvad så?

Det forgangne år gav os et nyt storkepar. Og det var slet ikke hvor vi forventede det. Et nyt par havde vi set etablere sig i det sønderjyske, eller måske på Sjælland. Men af alle steder blev det så Vestjylland, der blev nyt storkested i Danmark.

Da Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk første gang blev ringet op af en lykkelig ”hobbylandkvinde” fra Bækmarksbro, kunne han næsten ikke få armene ned af bare glæde. Hun kunne berette, at der var kommet et storkepar på deres gamle storkerede, der havde stået ubeboet hen siden den blev sat op. Ja, faktisk var den så forfalden og skæv, at man ville have nedtaget den i 2018. Dette var heldigvis ikke blevet til noget.

Storkeparret, der fik navnene Yvonne og Kjeld, blev på reden og Storkene.dk rykkede igen ud med hjælp til storkeparret, der nu skulle yngle i et område, hvor der ikke havde været ynglende storke siden 1963. Derfor leverede vi det, som vi hos Storkene.dk kalder en ”standard startpakke” til et storkepar. En fryser, som er fyldt med fisk, nøjagtigt som vi har gjort det i både Smedager og Gundsølille.

Formålet er meget simpelt. Et nyt og umodent førstegangsynglende storkepar har ofte problemer med at få succes med at få unger på vingerne. Og uden succes, kommer storkeparret med stor sandsynlighed ikke tilbage for at yngle igen. Men fiskene blev spist op og en enkelt storkeunge kunne drage sydpå sammen med forældrene omkring den 1. september.Storkeparret Yvonne og Kjeld var det nye danske scoop indenfor storke i 2019 (Foto: Hans Skov)


Igen i år bliver vinteren hos Storkene.dk ikke brugt på at sove vintersøvn. Når storkeparret Yvonne og Kjeld kommer tilbage til foråret, vil de have en splinterny rede stående klar. Og ligesom i Smedager, vil også storkeparret i Bækmarksbro fra det nye år, være overvåget døgnet rundt.  I starten af det nye år kommer TV-Midtvest og opstiller et kamera på den mast, som Per Fjeldgren i skrivende stund er ved at opstille.  Så fra 2020 vil det være muligt at følge med i livet hos både Tommy og Annika i Smedager og så hos Kjeld og Yvonne i Bækmarksbro.

Og ligesom i Smedager, vil vi nu se nærmere på, om og hvordan man kan forbedre biotopet omkring Flynder Å, der dog i udgangspunktet ”ikke er helt tosset”, som man nok ville sige det i Vestjylland.


 

Fremtiden ser spændende ud

Mens vi i Danmark kun har tre ynglende storkepar, ser det helt anderledes ud i landende omkring os. I hele det vestlige Europa buldrer bestanden frem og man skal grave dybt i annalerne for at finde så stor en bestand som i 2019.

I Nedersaksen, der grænser op til Slesvig Holsten, havde man i år 1133 ynglende storkepar, der fik hele 2463 unger på vingerne. Stigningen i antallet af ynglepar var på 12.5 % i forhold til 2018. Men værd at bemærke er, at stigningen i antallet af udfløjne unger var på 39 % i forhold til året før.

I Slesvig Holsten så man noget tilsvarende. Her ynglede i år 300 storkepar, der fik 660 storkeunger på vingerne. Stigningen i storkebestanden var dog ”kun” på 8% i forhold til 2018, mens stigningen i antallet af udfløjne storkeunger var på hele 58 %.

I Skåne var der i år 74 frit ynglende storkepar, der fik 96 unger på vingerne. Dette er det højeste antal i mere end 100 år. Dertil kommer 86 unger, der er opvokset i volierer, men som blev sluppet ud i naturen i juli. Sammen med de andre ungstorke trak alle sydpå i august og september og som sædvanligt tiltrak storkene sig stor opmærksomhed, da de aflagde Danmark visit i nogle dage.Årets tre storkepar i Smedager, Gundsølille og Flynder (Fotocollage: Lotte Lykke Stendal)

Med denne fremgang ser det ud til, at storkeparret Ida og Emil, der siden 2004 har ynglet ved Roskilde, om nogle få år kan blive afløst af nye ynglende storke – naturligvis betinget af, at fremgangen i ynglebestanden på den anden side af sundet fortsætter.

2019 bød som nævnt på et nyt dansk storkepar. Det lyder ikke af meget, men når man kommer fra så lavt et niveau, betyder hvert enkelt par meget. Det ene par repræsenterer en stigning på 33 % i forhold til 2018.  Desværre var ungeproduktionen ikke så høj som i 2018. I år måtte vi nøjes med 6 unger fra de tre par (Gundsølille 3, Smedager 2, Bækmarksbro 1). I 2018 var resultat 8 unger fra to ynglepar.


 

Uden Storkene.dk - ingen storkepar i Danmark


Hvad fremtiden byder på er som altid svært at spå om. Men på storkefronten har det ikke set så lovende ud i mange år. Derfor vurderer vi, at spredningen i bestanden fortsætter i 2020 og at vi måske endda allerede her, får fornøjelsen af at se et nyt storkepar bosætte sig på dansk grund. Sker det, rykker Storkene.dk igen ud med en startpakke til de heldige storkeværter og sørger naturligvis løbende for, at beboerne på reden har de bedste betingelser for at yngle.

Og med en total politisk omfavnelse af den grønne dagsorden, blandt andet med et gradvist stop for landbrugsdrift af lavbundsjorde, som dermed igen får lov til at blive oversvømmet og sjappede, ser det ud til, at fremtiden ser langt bedre ud for storkene og mange andre sårbare dyre-og plantearter, end tidligere. Der er ganske vist lang vej endnu, men alting har en begyndelse. Det vigtige er, at få startet med det lange seje træk og give naturen mere plads i Danmark.

Med blikket rettet mod alt det vi fik udrettet sammen i 2019 og det vi håber at opnå i 2020, vil vi gerne rette en tak til alle vores medlemmer og jer der har støttet økonomisk op omkring vores tiltag i 2019 med donationer.

Uden jeres vigtige opbakning til Storkene.dk, havde vi ikke nået disse mål. Og uden jeres støtte, havde der næppe ynglet et eneste storkepar i Danmark. Det skylder vi jer kæmpe tak for og håber naturligvis, at I også vælger at bakke op om vores tiltag for 2020.

Vi i Storkene.dk glæder os ihvertfald til foråret 2020 når storkeparrene atter ankommer til Danmark og til det arbejde der venter forude.

Med disse ord, ønsker teamet hos Storkene.dk jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.            

© Copyright 2020 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS