Lagt på Storkene.dk 29. juni 2022GPS overvågning af fugle giver viden og redder liv
 
Statens Naturhistoriske Museum (SNM) og Storkene.dk er nu godt i gang med påsætningen af de GPS sendere, som i alt fem danske storkeunger skal udstyres med. De første tre ungstorke, to i Gundsølille ved Roskilde og en i Smedager ved Tinglev, blev den 25. og 26. juni udstyret med GPS-sendere. Midt i juli går turen til Jejsing og Rens i Sønderjylland, hvor yderligere to ungstorke skal udstyres med en GPS.

GPS står for Global Positioning System, der er et satellitbaseret radionavigationssystem, der ejes af den amerikanske regering og drives af det amerikanske rumprogram, NASA. I dag bruges GPS til civile formål, og der findes næppe mange, der ikke anvender GPS i trafikken.

GPS overvågning af fugle er langt fra et nyt fænomen. I 1989 var albatrosser de første fugle, der blev overvåget ved hjælp af satellitter, og projektet revolutionerede vores forståelse af de store havfugles bevægelser på havet, samt kortlagde de enorme rejser, disse storslåede fugle tager på for at søge efter føde til deres afkom. Dengang var de GPS sendere, der blev sat på fuglene, meget større end dem, der anvendes i dag. De var langt mere klodsede, og har formentlig ikke været spændende for fuglene at flyve rundt med, men siden da har der været en eksplosion i antallet af videnskabelig overvågning af fuglenes migration. I dag anvendes satellit tracking også i forbindelse med overvågning af insekter.43 gram vejer denne GPS sender (Foto: Lone Gabelgaard)Uden GPS ingen sikring af gylletanke

Men hvad er formålet med at sætte en GPS sender på netop en hvid stork?  Er det noget, der generer fuglen og grænser til dyrplageri?

Det vil projektleder på projektet for Storkene.dk, Hans Skov, forsøge at give interesserede indblik i denne artikel, hvor han besvarer en række af de spørgsmål, som vi har modtaget hos Storkene.dk.

Hans Skov, der har arbejdet med storke siden barnsben, og er den person i Danmark, der har bedst kendskab til storken, er sikker på, at den viden vi får fra GPS senderne, vil være med til at redde liv fremover. Allerede i år har Storkene.dk fået sikret gylletanke, der var skyld i to storkes død ved Smedager i Sønderjylland den 30. juli 2021.

Projektet er dyrt, men pengene er givet godt ud, og ingen fugle lider ved at få påsat en GPS sender. Selv hvis de skulle omkomme, vil deres død ikke være forgæves, som det fremgår af Hans Skovs svar herunder. 


Resterne af storken GPS-storken Christian, der omkom ved Istanbul i september
2021 (Foto: Emine Nurhan Tekin)

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er baggrunden for projektet?
Hans Skov: Baggrunden for projektet er, at selv om samtlige unger af danske hvide storke bliver ringmærkede ved traditionel ringmærkning, er det kun ganske få ringe, der bliver aflæst og genfundet. Derfor ved vi meget lidt om, hvor den nuværende danske bestand af storke befinder sig - og ikke mindst, hvordan og hvor de omkommer. Projektet blev igangsat sidste år, og de foreløbige resultater har løftet noget af sløret og givet os viden, som vi ikke havde tidligere.
 
Er storken generet af GPS senderen – strammer selerne og hvor meget vejer senderne?

Hans Skov: Nej, storken er ikke generet af senderen. Det ”seletøj”, der holder senderen på plads, er tilpasset hver enkelt stork. Det er hverken for stramt eller for løst. Men de første par dage efter en GPS er påsat, kan man godt opleve at forældrestorkene prøver at tage GPS’en af. Det holder de op med efter nogle dage. En sender vejer omkring 30-43 gram, afhængig af model, så vægten generer ikke storken, der typisk kommer til at veje mellem 3,5 – 4,0 kg.

Hæmmer senderne storkene i deres færd, og eventuelt når de skal yngle?
Hans Skov: Nej, ganske som med ringmærker så hæmmer senderen på ingen måde storken. Man har kendskab til storke, der har levet fint med en GPS sender i op til 16 år.

Kan senderen falde af?
Hans Skov: ”Seletøjet”, som holder senderen på plads, er så stærkt, at det holder storkens levetid ud. Senderen falder ikke af efter monteringen.

Hvad er erfaringerne siden projektet startede – hvad har man lært?
Hans Skov: Vi har fået et meget detaljeret indblik i storkens træk både til Spanien og til Sydafrika. Men mest vigtigt så har GPS’erne afsløret dødsfælder for storkene. Vi er nødt til at vide, hvor storkene omkommer, hvis vi skal kunne forebygge det i fremtiden.

Ingen anede at gylletanke udgjorde en stor fare for storke, før GPS’en afslørede, at de to ungstorke i Smedager endte i naboens gylletank. At ynglestorken Tommy fra Smedager forsvandt på mystisk vis 2/5 2020, er ikke længere et mysterium. Meget taler for, at den også endte sine dage i en gylletank. Uden GPS mærkning kunne gylletanke have fortsat med at koste livet for den ene stork efter den anden. Meningsløst spild!
Med den nye viden vi har fået, takket være GPS mærkning, kan vi få sikret gylletanke nær beboede storkereder. Det er allerede sket i Smedager.

Og andre dødsfælder såsom farlige højspændingsmaster kan identificeres og sikres. GPS storken fra Rens endte sidste år sit liv på en højspændingsmast vest for Istanbul. Da signalet holdt op med at flytte sig, bad vi tyrkiske ornitologer tage hen til elmasten, og der fandt de ikke bare storken fra Rens, men også to andre eldræbte storke. Den mast har formentlig kostet en masse storke livet gennem årene, og kun pga. GPS’en fandt vi og vores tyrkiske kollegaer ud af, hvor farlig masten var. Med den viden kunne de tyrkiske ornitologer gå til energiselskabet og bede dem sikre den farlige elmast.

GPS mærkningen viser hvor farligt storkene, der vælger østruten ned til Østafrika og Sydafrika, lever. De to GPS storke, der valgte østruten, er nu døde, mens de to GPS storke, der valgte vestruten til Spanien, lever i bedste velgående og endda har været tilbage i Danmark og Nordtyskland allerede i deres første leveår.

Hvor meget koster en GPS sender?
Hans Skov: De nye sendere vi bruger i år koster 9000 kroner pr. stk., og dem har vi købt 4 af. Det er dermed en større investering, som dog kan retfærdiggøres, da vi får umådeligt meget viden ud af projektet.

Hvor mange år vil man køre projektet?
Hans Skov: Det er planlagt, at vi fortsætter projektet i mindst et par år mere.

For mere information om projektet: Hans Skov tlf.: 21 60 72 95
Hvis du vil følge storkene
 
Er man interesseret i at følge de danske storke med GPS, kan det gøres på flere måder.
 
På PC: 
Movebank.org 
 
Til Smartphones og Tablets anvendes Animal Tracker: 
https://apps.apple.com/us/app/animal-tracker/id813629500


 

© Copyright 2022 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS