Lagt på Storkene.dk 31. januar  2023


 

Klimaforandringer: 900 storke har overvintret i Tyskland

Storkebestanden i Tyskland buldrer frem, og i 2022 har man passeret niveauet fra 1934. Nu estimeres bestanden at være på cirka 10.000 ynglepar. Også om vinteren er der nu flere storke end tidligere.

 

For første gang nogensinde har man i Tyskland foretaget en landsdækkende optælling af overvintrende storke.  Optællingen fandt sted i den første weekend i januar. Mens det for 15 år siden anslås, at 100 storke overvintrede i Tyskland, ligger tallet nu på op til 900 storke - de fleste af dem i det sydvestlige Tyskland (Bayern, Baden-Württemberg og Hessen). Det er den tyske naturorganisation NABU, der står bag optællingen.

Stigningen hænger formentlig sammen med, at klimaet ændres, og at sneen og kulden udebliver. Derfor er det nu muligt for storke at blive i Vesteuropa gennem vinteren.Storkepar i landsbyen Bergenhusen syd for den dansk-tyske grænse.
Her yngler nu godt 20 par storke (Foto: Jürgen Lustig)
 
”Det er med storken, som det er for en del andre fuglearter, de er gode til at tage bestik af situationen og udnytte de fordele, der findes. Europas største fugl, tranen, overvintrer i stor stil i Vesteuropa, inklusive Danmark. Den har det dog nemmere med føden, da tranen ofte overvintrer på de mange majsmarker, da den kan ernære sig ved at æde majskorn. Også mange grågæs har droppet trækket, og opleves nu i titusindvis om vinteren,” siger Hans Skov fra Storkene.dk.
 
”I takt med at klimaændringerne fortsætter, vil vi komme til at opleve flere og flere overvintrende storke, bare det er ligeså mildt, som det har været i de sidste mange vintre. Storken kan godt klare kortere perioder med kulde, men får vi rigtig hårde vintre med langvarig sne og frost, vil det helt klart udgøre et stort problem for de overvintrende storke, der så bliver nødt til at genoptage trækket mod syd.”
 
I Danmark er der i år 5 overvintrende storke. Det er en stigning på 2 i forhold til vinteren 2021/2022.


 
Flere storkepar i Tyskland end i 1934

Formentlig kan stigningen i antallet af tyske overvintrende storke tilskrives stigningen i bestanden, for i Tyskland buldrer bestanden frem – og det er helt bogstaveligt talt.

Næppe nogen anden fugl har været genstand for så omfattende undersøgelser af bestandsudvikling eller bestandsdynamik som den hvide stork. Allerede i 1934 blev der foretaget landsdækkende storkeoptællinger i Tyskland.

Mens der i 1934 kunne tælles omkring 9.000 par hvide storke på det område, der i dag udgør Forbundsrepublikken Tyskland, gav en tilsvarende tælling i 1988 et resultat på 2.949 ynglepar. Siden da er storkebestanden i Tyskland steget med raketfart. I 1994 blev der talt 4.155 ynglepar, og opgangen fortsatte i de følgende år. I 2019 blev der optalt 7.532 ynglepar i hele landet, og i 2022 estimerer man, at antallet har passeret de 10.000 ynglepar. Dermed overstiger man niveauet fra 1934. Stigningen er på svimlende 239 % fra 1988 til 2022.

Hans Skov, der igennem en menneskealder har beskæftiget sig med storken, er glædeligt overrasket over det høje antal par.Storkeeksperten Hans Skov 

 
”Det er jo en fantastisk udvikling, som smitter af på Danmark. Det skyldes både, at mange tyske storke har lagt deres trækrute og vinterkvarter om. Hvor de fleste tyske storke før var østtrækkere med vinterkvarter i Øst- og Sydafrika, så er et stigende antal tyske storke blevet vesttrækkere og har nu vinterkvarter på den Pyrenæiske Halvø, nogle er endda ikke længere væk end Frankrig. Det, at de ikke trækker ud af Europa, øger overlevelsesraten. I det vestlige Tyskland er der tillige sket meget naturgenopretning, som gavner storken, og overalt bliver storkene budt velkommen af mennesker, der sætter reder op til dem. Som i Danmark, er storken i Tyskland en højt elsket fugl.”

I 2022 havde Danmark 9 par storke. I 2019 var der blot 2 ynglepar. I 2008 blev hvid stork erklæret uddød som dansk ynglefugl.  Med stigningen i den vesteuropæiske bestand, vil antallet øges betydeligt i Danmark i de kommende år.Relateret artikel om overvintrende stork på Sjælland.

 

© Copyright 2023 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS