Lagt på Storkene.dk 26. juli 2023


Djursland får opstillet et sjældent advarselsskilt – advarer om storke
 
Et helt nyt advarselsskilt opstilles nu på Djursland, og det er ikke et af dem man ser hver dag. Skiltet advarer om ”lavtflyvende storke”, og er nu opstillet ved Ramten i Norddjurs Kommune. Her befinder der sig en beboet storkerede helt tæt på vejen, hvilket ifølge Jess Frederiksen fra Storkene.dk kan give anledning til en vis bekymring. 
 
”Der er er fire storkeunger i reden, og om blot et par uger vil de flyve fra reden. Når storkene flyver til og fra reden vil ofte flyve lavt ind over vejen. Det kan også hænde, at de kan finde på at søge føde langs vejkanten eller i grøften, og dermed komme i karambolage med trafikanterne. Derfor er der nu opstillet skilte ved Huldremosevej omkring storkereden, der gør opmærksom på storkeparret og deres unger.”

Advarselsskiltene ved Ramten (Foto øverst: Stig Jarl Jensen og Lisa Mäkelburg)


Det er Norddjurs Kommune, som for flere år siden opstillede en række storkereder i kommunen, der har fået produceret de sjældne vejskilte efter en henvendelse fra Storkene.dk.
 
Udover Ramten, er der også et ynglende storkepar på Kastaniegaarden i Revn. I denne rede er der to storkeunger, som også snart flyver af reden. Når det sker, vil man her i sensommeren kunne opleve hele 10 storke, når de vil bevæge sig ud på mark og eng for at søge føde.
 
”De unge storke skal bruge de næste 5-6 uger på at træne vingerne, og lære at finde mad i naturen. Derfor vil de kunne opleves i både luften og på marker og enge indtil slutningen af august eller starten af september, hvor de vil flyve mod syd. Ofte vil storkene følge efter mejetærskerne, når der i den kommende tid skal høstes korn. Når det sker, vil det vrimle med mus og mosegrise på de blotlagte kornmarker. ” slutter Jess Frederiksen. 


Storkereden i Ramten med de snart flyvefærdige storkeunger 
(Foto: Asger Christiansen)


 
I alt huser Danmark i år 10 par storke og 16 storkeunger – de 6 unger befinder sig i Norddjurs Kommune, de andre i Sønderjylland og 1 unge er på Sjælland.
 
Det er forventningen, at Djursland også næste år vil blive besøgt af ynglende storke.


 

© Copyright 2023 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS