Lagt på Storkene.dk den 27. april 2019Invasion af storke over Jylland - nyt hemmeligt storkepar

Storkene.dk bliver i disse dage kontaktet af usædvanligt mange danskere der meddeler, at de har set storke og det er ikke blot en eller to individer, men helt op til 12-13 storke i flokke, hvilket ikke var usædvanligt, hvis det var medio maj måned, men at det har stået på i en hel uge i april måned og det faktum, at storkene tilsyneladende har taget et længere ophold i Danmark er noget der ikke bare er usædvanligt. Det er nærmere sensationelt og vidner om, at storkene har gode trækforhold på deres vej fra Afrika til Nordeuropa og er blæst nordpå med den varme vind vi har haft fra Sydøst.


7 storke på mark i Nordjylland. (Foto: Anette Reinholdt)

- Vi skal mange år tilbage i tiden for at se noget tilsvarende. Der er tale om unge og yngre storke, hvoraf nogle er klar til at yngle for første gang i deres liv. Mange af storkene har ikke ringe på og derfor kender vi ikke deres ophav, men vi ved dog, at der imellem storkene findes storke der er ringmærket i Tyskland og Sverige, mens en enkelt formentlig stammer fra Litauen - siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk

Derfor er der i år et reelt begrundet håb om en vækst i antallet af ynglende storkepar i Danmark. Og det lader da også til, at nogle af de mange storke har fundet sammen i par og har indledt yngel i Jylland. Storkene.dk er nemlig blevet bekendt med et helt nyt storkepar der har bosat sig. Det er noget, der glæder Jess Frederiksen, der har svært ved at få armene ned.

- Det første storkepar (udover storkeparrene i Smedager og Gundsølille) har slået sig ned et sted i Jylland, hvor de har bygget rede og parrer sig. De næste par dage vil vise os, om det lykkes de unge storke at fuldføre deres familieprojekt, men noget tyder på det. Vi har dog aftalt med familien der har storkeparret boende, at vi hemmeligholder lokaliteten. Dette gør vi ikke mindst for at give storkeparret den fornødne ro til at komme igang med yngel, men armene er i vejret og vi håber virkelig på, at det lykkedes for det unge storkepar at få succes. -

Den ene stork i parret er ringmærket i Tyskland, mens hunstorken ikke er ringmærket.  Mogens Lange Petersen og Lotte Lykke Stendahl (Storkene.dk) og Hans Skov (DOF)  vil i den kommende uge observere storkeparret.

 

Flere storkepar ikke umuligt

Som en tommelfingerregel, skal storke have etableret sig som par inden den 10. maj, hvis de skal have succes med ynglen og da der stadig er et par uger at løbe på, er der stadig chancer for, at et storkepar mere kan etablere sig.

- Ud fra de storkeobservationer vi får ind og hører om, regner vi med, at der i disse dage er op imod 30 storke i Danmark. På Djursland har man i flere dage haft besøg af en flok på 8 storke. I Nordjylland er der mindst 4 storke og fra hele Jylland har vi modtaget billeder af storke. Derfor må det forventes, at nogle af disse fugle er kønsmodne og kan indlede yngel og det må meget gerne være i Danmark - siger Mogens Lange Petersen, der er storkeekspert hos Storkene.dk


Nyt storkepar. (Foto: Lotte Lykke Stendahl)

En stork er i princippet kønsmoden og klar til at yngle i sit 3. leveår. Dog ved man også, at storke kan yngle allerede i deres 2. leveår, hvilket dog ikke ses så ofte.

Indtil videre ruges der på storkeæg i storkerederne i Gundsølille ved Roskilde og i Smedager ved Tinglev og om få dage klækker de første æg i storkereden i Gundsølille. Derudover forventes det, at der snart er æg i den nye jyske storkerede. 

© Copyright 2019 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS