Holm under sit besøg i Tyrkiet i 2023 (Foto: Alper Tüydes)
21. marts  2024

Først døde Povlsen – nu er også Holm død
 
Den danske stork Holm, der er opvokset i storkereden i Gundsølille ved Roskilde, er i denne uge omkommet på i Kenya, hvor storken har overvintret i år. Broderen til Holm var Povlsen, der omkom af naturlige årsager inden afgang mod syd i 2022.
 
Holm er en af de mange danske storke, der er udstyret med en GPS sender. Derfor ved man, at storken så småt var begyndt at indlede trække mod nord, da signalet den 16. marts viste, at storken ikke længere var i bevægelse.
 
”Det er helt tydeligt, at når vi stadig modtager signal fra storkens sender, som pludselig er stationært i en længere periode, så ringer alle alarmklokker. Det betyder som oftest, at fuglen er omkommet, eller at senderen er røget af. Det er dog uhyre sjældent, at en stork mister sin GPS sender, og dermed er det 99 % sikkert, at storken er død.” siger Lisa Mäkelburg fra Storkene.dk.Storke GPS
Storken Michaela under påsætning af GPS i 2021 (Foto: Merete Carøe)

 

Hård for de østtrækkende storke

Det, at storke omkommer i det østlige Afrika er desværre ikke noget nyt. Disse storke kategoriseres som østtrækkere, og opholder sig om vinteren i det centrale eller østlige Afrika - nogle endda så langt borte som i Sydafrika.
 
”Af de storke, der indgår i vores GPS projekt, er samtlige individer, der har overvintret i Øst-og Centralafrika, omkommet. Enten på deres træk, eller under storkenes ophold på overvintringspladsen. Den eneste undtagelse er storken Findus, der dog også har vist sig at være en meget speciel stork, med helt usædvanlige gode trækegenskaber.”
 
Helt anderledes ser det ud med de vesttrækkende storke.
 
”Af de storke, der opholder sig i Spanien, eller i det nordvestlige Afrika, har vi kun mistet 2 fugle – begge i Marokko, mens ikke en eneste stork er omkommet under opholdet i Spanien.” slutter Lisa Mäkelburg.
 
Håbet er, at senderen, der koster cirka 10.000 kroner vil blive genfundet, og returneret til Storkene.dk, sådan at den kan komme i drift på en ny stork i løbet af sommeren 2024. Allerede nu er Storkene.dk ved at undersøge mulighederne, ligesom man også er ved at undersøge dødsårsagen.
 
GPS projektet er igangsat i 2021 og finansieres af Storkene.dk, mens Statens Naturhistoriske Museum står for montering af GPS senderne, samt udsteder af licensen til projektet. 
 
Læs mere projektets storke her! 

© Copyright 2024 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS