Lagt på Storkene.dk 25. april 2023

 

Nye danske storkepar under etablering
 
Storken lader til at begynde at vinde frem i Danmark. Der er i år storkepar på nye lokaliteter rundt omkring i Sønderjylland samt på Djursland, hvor der i skrivende stund opholder sig hele 19 storke. Derudover er der mange enlige storke på de sønderjyske reder, og større og mindre flokke andre steder, hvoraf den største flok på 26 storke blev observeret på Møn den 24. april.

Nogle af disse storke vil slå sig ned på reder for at gøre et yngleforsøg. Desværre oplever vi, at nysgerrige har svært ved at holde afstand til storkene i rederne. Det sås i Store Brøndum i Himmerland, hvor et storkepar forsøgte sig i nogle dage tidligere i april. Men med droner i luften, og mange besøgende ved og under storkereden, blev yngleforsøget opgivet. Der var ganske enkelt for meget forstyrrelse omkring reden. Det samme oplevedes i Ubjerg, hvor et nyt ungt storkepar nu har etableret sig, men hvor nyhedens interesse heldigvis er aftagende. Parring på reden i Revn, Djursland (Foto: Peter Staunsbjerg)Nye storkepar skal have ro

 
Storkene.dk har fået henvendelser fra danskere, der ikke kan forstå, hvorfor man ikke må gå tæt på de nye storkepar. Nogle nævner, at man i storkerige områder i Rumænien og Polen sagtens kan stå under en storkerede, uden at det betyder, at man skræmmer storkene væk. Hans Skov forklarer her, hvad forskellen er.
 
"De storke, man oplever i bykolonier i eksempelvis Bergenhusen i Slesvig Holsten, er vant til meget menneskelig aktivet omkring rederne, og de tolererer derfor mennesker i langt højere grad, end hvad angår de par, der yngler solitært ude på landet. De storke, vi ser bosætte sig i Danmark i disse år, er unge storke, der skal yngle for første gang på en ukendt lokalitet. De har i den grad brug for ro, ikke mindst i den indledende fase, og derfor anbefaler vi altid at holde afstand til et nyt storkepar."

"Men storkene vænner sig ganske hurtigt til mennesker, og der er da også en grund til, at storke oftest etablerer sig tæt på os mennesker. Vi giver dem nemlig tryghed mod prædatorer, såsom havørne, der godt kan finde på at rydde en rede for storkeunger. Havørne er dog, med få undtagelser, ikke meget for at nærme sig menneskelig bebyggelse, og derfor ser man, at storke holder til på gårde og ved små landsbyer."Nyt storkepar i Kliplev, Sønderjylland (Foto: Hans Skov)

 


Storke efterstræbes af mennesker i Afrika og Mellemøsten

Hans Skov minder om, at selv om storken er en elsket fugl i Danmark, så efterstræbes den visse steder på trækket.

"I Danmark er vi i den spæde start af opbygningsfasen af en ny ynglebestand, og derfor tæller hvert par ekstra meget, og vi har af samme årsag ikke råd til at miste bare ét ynglepar. Derfor lyder min opfordring, at man tager en god kikkert eller et godt kamera med, når man skal opleve storkeparrene, så ikke man skal for tæt på deres reder."

"Man bør holde en afstand på 50-75 m fra en storkerede med et nyt par i. Så længe man holder denne afstand, så vil storkene ikke blive stressede. Hvis man kommer for tæt på en storkerede med storke i, så vil storkene strække hals, og det er et tegn på, at man ikke skal gå tættere på, for ellers vil storkene sandsynligvis flyve af reden. Og ingen er vel interesseret i at være årsagen til, at storkene forlader en rede, de er ved at knytte sig til."

"Man skal huske på, at uden for Europa, er det livsnødvendigt for en stork at holde stor afstand fra mennesker, da storken efterstræbes mange steder både i Mellemøsten og i Afrika. Når storkene, få uger før de ankommer til Danmark, har været i sådanne områder, så er de ekstra årvågne ved ankomsten til Danmark."Den danske hunstork Simba på storkereden i Holbøl, Sønderjylland (Foto: Eivor Rosenquist)


Med tiden aftager storkenes skyhed, når de finder ud af, at ingen vil dem noget ondt her i Danmark.

Der er stadig god tid til at få etableret flere nye ynglepar. Et storkepar skal have dannet par senest den 10. maj, hvis de skal have succes med at få unger på vingerne.

Aktuel status over storkepar i Danmark pr. 25 april:
 
Sønderjylland
1. Ubjerg – 1 par uden æg
2. Jejsing – 1 par med æg
3. Broderup – 1 par - ukendt status
4. Smedager – 1 par med æg
5. Rens – 1 par med æg
6. Kliplev – 1 nyetableret ungt par

Djursland
7. Revn – 1 nyetableret par
8. Ramten - 1 nyetableret par

Vestjylland
9. Flynder – 1 enlig

Sjælland
10. Gundsølille – 1 par med æg


 

© Copyright 2024 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS