Lagt på Storkene.dk 11. januar  2023


 


Nabolandes mange storke skal lokkes til Lolland

Det er mange år siden storken sidst har ynglet på Lolland. Ja, faktisk er det nok så mange år siden, at det kun er de færreste nulevende lollikker, der overhovedet kan mindes det. Det sidste lollandske storkepar ynglede ikke langt fra Sakskøbing. På Hans Løjes gård i Lille Slemminge var den storkerede, der sidst var beboet af et ynglepar i 1934. Et andet par holdt til på Krenkerup Gods, hvor de ynglede på en skorsten, der dog desværre blev væltet ved en fejltagelse midt i ynglesæsonen. Det var i 1941, og siden skorstenen forsvandt, ynglede der ikke længere storke på Krenkerup Gods.
Saxenhøj ved Sakskøbing (Foto: Jess Frederiksen)

 
Storken er på vej tilbage som dansk ynglefugl, og cirka 60 kilometer syd for Rødby yngler det nærmeste storkepar lige syd for Femern i Ostholstein. I Tyskland er storkebestanden vokset med hele 170 % siden 2005, og der yngler nu cirka 10.000 storkepar i vores store naboland mod syd. Denne bestand er begyndt at brede sig nordover til Danmark, hvor der i 2022 taltes 9 par storke. Det skal bemærkes, at der indtil 2019 blot ynglede 2 par i Danmark.
 
I Sønderjylland profiterer man på væksten i bestanden, og den mur af storkereder, Storkene.dk opstillede langs grænsen til Tyskland i 2020, er lige så stille og roligt ved at blive beboet.
 
Nu er det så Lollands tur til at gøre et forsøg på at tiltrække sig nogle af de mange overskydende tyske storke. Storkene.dk arbejder sammen med en række lokale entusiaster på at opstille 4 storkereder på lokaliteter ikke langt fra Sakskøbing. Det er faktisk ikke langt fra de sidste gamle lollandske ynglelokaliteter.Nykøbingvej i Radsted, tæt på Krenkerup, hvor der er vidtstrakte 
afgræssede enge. (Foto: Jess Frederiksen)


”Vi har i efteråret været på en besigtigelse i området for at udvælge et par gode lokaliteter, som, vi mener, kan huse og brødføde storkepar. Det viser sig, at der faktisk findes en lille håndfuld områder, hvor der både er mulighed for at opstille storkereder, og hvor vi vurderer, at storken har mulighed for at finde rigelige mængder af føde,” siger formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen.
 
”Hvert år, både om foråret og i efteråret, ses der mange storke på Lolland. De fleste er dog storke, der er på vej til eller fra Skåne, hvor storken også er i fremgang. Dette skyldes et utrætteligt arbejde med at fremavle storke igennem det skånske storkeprojekt. Men også tyske storke ses ofte på Lolland, og derfor er timingen med at forsøge at tiltrække storke til igen at yngle på Lolland ikke helt skæv.”


Stork besøgte Radsted i en uge i april 2022 (Foto: Jørgen Wandrup)
 
De 4 master, der skal danne fundamentet for de 4 storkereder, er allerede anskaffet, og de præcise placeringer er udpeget.
 
Det er planen, at storkerederne skal være rejst cirka den 1. marts, inden de første storke indfinder sig over Lolland, og i god tid inden trækket kulminerer efter midten af april.
 
Det lokale storketeam består af Annette Boesen fra Storkene.dk, Benny Larsen, Finn Fjeldsø Sørensen og Jørgen Wandrup. Selve klargøringen og opbygningen af storkerederne vil blive varetaget af storkeeksperten Hans Skov fra Storkene.dk.
 
Storkerederne vil blive opstillet på følgende lokaliteter:

 

  • Saxenhøj, Sakskøbing
  • Grænge
  • Store Musse
  • Radsted


Se video fra 2020, hvor en stor flok storke besøgte Lolland


Fotos af storkepar ved Krenkerup i 2020 taget af Karin Knudsen.


Fotos af storke taget ved Døllefjelde (tæt på Store Musse) i 2022 af
Karin Knudsen. 

© Copyright 2024 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS