Ramten på Djursland. Foto: Asger Christiansen.


Den 21. marts 2024

Et fatamorgana er udskiftet med med en tro på storken. Djursland vil lokke flere storkepar til at bosætte sig
 

For bare få år siden var bare tanken om ynglende storkepar på Djursland at betragte som et fatamorgana.  Det var ganske ikke særligt realistisk, og bare det at forestille sig et besøg af en enlig stork på en af Djurslands storkereder, ville blive set som en stor succes.

Tilbage i 2013  - 2018  var det en visionær biolog fra Norddjurs Kommune, der fik sat storkereder op i Norddjurs Kommune. Dette blev gjort efter at have konsulteret Storkene.dk. Rederne i Enslev, Ramten og Revn er nogle af disse reder. Efter at Storkene.dk fik sat disse forfaldne reder i stand, fra og med 2021, er der for alvor sket noget.

Men allerede i 2020 skete det ufattelige, at et storkepar slog sig ned i Enslev vest for Grenå for at yngle. Det kiksede dog for storkeparret, men i 2022 kom et nyt par så til, som slog sig ned på Kastaniegaarden i Revn hos Frank Erichsen. De var dog for unge til at yngle det år, men de to yngleforsøg modbeviste de største skeptikere. Storken vil gerne Djursland. 
Flere storkereder på Djursland giver god mening

I 2023 ankom et nyt storkepar, som slog sig ned på en storkerede i Ramten på Norddjursland, og ikke nok med det, så kom storkeparret, der i 2022 var for unge til at yngle i Revn, tilbage igen, og slog sig igen ned på Kastaniegaarden. Det har fået mange på Djursland, både i nord og syd, til at tro på storken. Den tro støtter Storkene.dk gerne, og derfor har to af de ypperste indenfor etablering af storkeboliger, storkeeksperterne Hans Skov og Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk, netop været på en mission på Djursland. De har, sammen med lokale kræfter, være med til at få opstillet nye storkereder på nøje udvalgte lokaliteter.Storkepar på Kastaniegaarden i Revn. Foto: Peter Staunsbjerg.
 
”Vi er ret sikre på, at man på Djursland vil se flere ynglende storke fremover, og derfor giver det god mening, at bistå lokale kræfter med at få opbygget nogle solide og langtidsholdbare storkereder. Mogens Lange Petersen og jeg har tidligere været på Djursland for udpege potentielle lokaliteter, hvor vi helt klart mener, at der er basis for ynglende storke. Både i forhold til områdets fødemuligheder, og i forhold til placering af storkerederne,” siger Hans Skov.
 
”Udover at opstille nye storkereder, der er opbygget med de bedste materialer, har vi også istandsat eksisterende reder, som vi anser som værende potentielle ynglereder for storkepar. Det er nemlig af stor vigtighed, hvis man vil tiltrække et yngleklart storkepar, at en storkerede fremstår som indflytningsklar, sådan at parret undgår at skulle brug alt for meget tid på at bygge reden op fra bunden af.”
 
De to storkeeksperter har på deres rundtur på Djursland klargjort 5 nye storkereder.   


Storkerede ved Thorsager. Foto: Hans Skov.

”Virring ved Auning, hvor St. Steensen Blicher i 1811 talte hele 64 beboede storkereder på præstegården, er en af de lokaliteter, der skal have opført en storkerede. De lokale mener, at kunne huske, at storkereden på en af Dalagergårds avlslænger var beboet til først i 1970’erne, og flere kan huske storkereden, der var den sidste beboede storkerede i Virring. Nu har vi flettet kransen på storkerede, der rejses om ikke længe, og dermed er der håb om, at storken igen kan yngle i Virring”.
 
Også i byen Thorsager, hvor der i 1800-tallet ynglede op til 55 storkepar, fik teamet opstillet en storkerede. Denne storkerede er kommet på plads i samarbejde med Thorsager Lokalråd.Søren Ryge Petersen fik opgraderet sin storkerede
 
Turen gik videre til Syddjursland og Sølille, hvor Søren Ryge Petersen, der helt tilbage i 2012 fik opstillet en storkerede, inspireret af et større rykind af unge enlige storke. Søren Ryge Petersen fik istandsat sin efterhånden noget medtagne storkerede. Også den fremstår nu som en indflytningsklar herskabslejlighed for et storkepar.

Hans Skov var glad for, at han kunne få genoprettet netop denne storkerede.
 
”Det var godt at få sat flueben ved denne rede, som jeg selv opbyggede tilbage i 2012. Der er ingen tvivl om, at de store engarealer, der omgiver storkereden, vil have potentiale til at brødføde et storkepar. Søren Ryge Petersen har et brændende håb om, at også hans storkerede kan blive beboet af et storkepar.”Storken får en vidunderlig udsigt i Sølille. På foto ses Christian Nyborg 
Sørensen med en klar storkerede. Foto: Hans Skov.


 

Storkereden hos Søren Ryge Petersen her blev klargjort af tømrer Christian Nyborg Sørensen og Hans Skov i fællesskab, 

"Christian Nyborg Sørensen er i det hele taget en meget aktiv hjælper. Han har - kvit og frit - rejst pælen til storkereden i Thorsager med hans Manitou lift, og uden hans hjælp var vi ikke kommet i mål der. Han var også med til at lave den beboede  storkerede i Ramten tilbage i februar måned. Hans støtte for den gode sag med storkene er nærmest uvurderlig vigtig. Sådanne ildsjæle er vigtige for vores arbejde," udtaler Hans Skov. 

Der er nu storkereder klar på følgende lokaliteter :

Kolind (2)
Ramten
Øster Alling
Thorsager
Sølille

De næste, der gøres klar er disse: 

Revn (Kastaniegaarden)
Virring
Enslev
Ryomgård

Sidste år var der ynglende storkepar på to lokaliteter på Norddjursland, der tilsammen fik 6 unger på vingerne. De to storkepar var at finde i Ramten samt i Revn. Ligeledes holdt en større flok storke til i april på Syddjursland.


Flere fotos taget af © Hans Skov, Storkene.dk
Mogens Lange Petersen på hårdt arbejde i Øster Alling.


Hans Skov har klargjort reden i Virring, der rejses på en pæl. 


 

© Copyright 2024 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS