Lagt på Storkene.dk den  22.  juni 2020Flynder Ådal skal være paradis for både storke og frøer

 
Storken har som bekendt bosat sig ved Bækmarksbro i Lemvig Kommune. Storkeparret Yvonne og Kjeld har lige nu tre unger, som de hver dag knokler for at finde mad nok til.  En opgave, der starter ved solopgang og slutter når solen er gået ned.
 
Det er naturligvis en kæmpe opgave for storkene at opfostre et kuld storkeunger i den danske natur. En natur, som ikke mange steder er, som den var i storkens storhedstid i Danmark.
 
Men nu vil Storkene.dk give storkeparret en stor hjælpende hånd med på vejen, sådan at de fremover får meget nemmere ved at søge føde. Der skal nemlig etableres en lang række større og mindre paddevandhuller i Flynder Ådal, der skal fungere som en slags take-away restauranter for storkene.
 
Det er biolog Kåre Fog, med speciale i padder, som har udviklet vandhulsprojektet for Storkene.dk.
 
”Da jeg første gang var forbi storkeparret, var jeg meget optaget af, om der nu også var føde nok til storkene.  Og på en vandretur gennem ådalen kunne jeg ret hurtigt konstatere, at det nok kom til knibe, hvis der skulle mere end en unge på vingerne og anbefalede derfor, at der blev sat ind med forbedring af fødegrundlaget for storkene”, siger Kåre Fog til Storkene.dk
 
”Flynder Ådal udgør såmænd et rigtig godt udgangspunkt for et nyetableret storkepar, men i april kunne jeg se, at de vigtigste af frøernes ynglesteder i engene var udtørrede, og frøæggene var døde. Det gør, at engene slet ikke har den bestand af frøer, som der ellers er plads til. Det overbeviste mig om, at hvis engene skal være et godt spisekammer for storkene, så er det helt nødvendigt at noget bliver gjort".

 

Restauranter for storke på vej 


Storkene.dk lyttede til opfordringen fra Kåre Fog og bad ham gennemføre planlægningen af vandhulsprojektet. Der blev holdt et møde med nogle af de lokale lodsejere, og andre lodsejere var med ude i engene for at nå frem til de bedste løsninger i samråd med Kåre Fog. I løbet af to dage lykkedes det at lave planen for etableringen af vandhullerne færdig.Storkeparret Yvonne og Kjeld glæder sig over deres første æg
(Foto: TV-Midtvest/ Storkene.dk) ”Det var meget positivt, at samtlige af de lodsejere, der ejer engparceller igennem flere kilometer op igennem ådelen, var helt med på vandhulsprojekterne på hver deres ejendomme. Da jeg blev færdig med planen, gik det op for mig, at det faktisk var blevet til planer for hele 21 små og større vandhuller, der fremover skal virke som fødekilde for storkene. Siden da er der endda flere personer, der også har meldt sig som interesserede; men nu må vi lige koncentrere os om de 21 vandhuller i første omgang”, siger en optimistisk Kåre Fog. 

Hvis vi kan få hele vandhulsprojektet igennem, så vil der om nogle år være så meget føde for storkene i området, at de ikke skal bruge ret meget tid på at lede efter føden. Så får de mulighed for at opfostre nogle store og sunde kuld af unger, uden at vi mennesker er nødt til at træde til med ekstra foder for at hjælpe storkene igennem. "

Det er noget, der glæder Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk.
 
”Da Kåre Fog præsenterede planen for mig, blev jeg virkelig glad. For storken vil det være som at have en hel kæde af take-away restauranter placeret lige uden for døren. Det vil virkelig betyde forskellen på liv og død for storkeparret og dets unger og det vil samtidig betyde, at vi gradvist kan aftage den fodring vi lige nu støtter storkeparret med. Og så har projektet samtidig en positiv sideeffekt”, udtaler Jess Frederiksen.
 
”Storken er jo kun toppen af poppen. Den er en indikatorfugl, der viser hvordan biodiversiteten har det. Og kommer storken til at trives, vil en lang række andre arter af engfugle, insekter og planter også trives.  Det er blot storken der gør, at projektet nyder den store opbakning. Uden den, var det næppe gået så stærkt”.

 

Skal finde en sponsor 

 
Projektet er nu indsendt til godkendelse hos Lemvig Kommune og håbet er, at behandlingen af sagen kan være overstået inden alt for lang tid.
 
 

Stork i sjapvand.       (Foto: Alf Blume, Storkene.dk)

 
 
”Vi er godt klar over, at vi nok ikke bliver færdige med alle 21 vandhuller i år, men for at projektet får effekt så hurtigt som muligt, vil vi gerne i gang med de første vandhuller i den kommende sensommer og tidlige efterår – inden der kommer alt for meget regn, så vi ikke kan komme i jorden med gravemaskinerne” siger Jess Frederiksen.
 
Storkene.dk skal nu i gang med at søge fonde om støtte til projektet, der samlet set nok kommer til at løbe op i 300-400.000 kroner. At finde midlerne bliver en større opgavel. Men Jess Frederiksen tror på, at det kan lykkes. 

"Desværre har storkene ikke de penge i kassen der skal til for at få projektet realiseret. Men vi satser stærkt på, at vi kan indsamle de nødvendige midler, så vi kan komme igang med projektet".

 

Se storkeparret i Bækrmarksbro live her 

© Copyright 2020 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS