Lagt på Storkene.dk den  5. februar


Rengøringsholdet på vej

Danmarkshistoriens formentlig længste efterår er nu ved at være tilendebragt. Den mørke og grå tid er bag os – foran os venter lysere tider og foråret - og meget snart lander storken i Danmark.
 
Og med forårets komme er det tid til rengøring og vedligehold af storkerederne.  Derfor sender Storkene.dk den 23. februar et hold rengøringsfolk til Sønderjylland, hvor der blandt andet skal renses ud i storkereden i Smedager. Men det er ikke kun den beboede storkerede i Smedager, der i år får sig en overhaling. Tre andre af områdets reder får også besøg af rengøringsholdet.  Det er nemlig mange år siden, det sidst har været så vigtigt at gøre storkerederne klar som i år.Mogens Lange Petersen (tv) i fuld sving med at renovere en storkerede.
(Foto: Kristoffer Hauervig Frederiksen, TV SYD)

 
”Med den stigning i antallet af storkepar vi ser i både Slesvig Holsten, Nedersaksen, Holland og Skåne, er det bare så vigtigt at have så mange storkereder klar som overhovedet muligt. Derfor er vores arbejde med storkerederne i år ikke bare ligegyldigt tidsfordriv – det er mega vigtigt” siger Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk.
 
Mange vil nok spørge sig selv, om ikke storkene selv kan finde ud af at bygge en rede?  Det har Mogens Lange Petersen en forklaring på. 
 
”Selvfølgelig kan storke lave deres egen rede. Det ser man mange eksempler på. Så sent som i 2019 bosatte storkeparret i Flynder ved Bækmarksbro sig på en vakkelvorn gammel rede fyldt med K2ére, selvom der blot få hundrede meter væk fandtes en storkerede, som var fiks og færdig og klar til indflytning. Men det er ikke kun storkeredens beskaffenhed, storken går efter".

"Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det er ret simpelt. En storkerede skal helst placeres i nærheden af en bolig. Storken trives ikke specielt godt på en rede, der ligger langt fra bebyggelse. Mennesket giver storken en form for tryghed. Derfor kan en storkerede være nok så fin - men er beliggenheden forkert, finder storken et andet sted at bo" siger Mogens Lange Petersen.


Storkeparret i Flynder på den gamle storkerede ( Foto: Hans Skov)


Vandhuller forbedrer fødeudbud

De storkereder Storkene.dk nu giver et tiltrængt løft, ligger alle strategisk godt placeret. Ikke nok med, at storkerederne er opstillet tæt på bygninger, ligger de også ideelt i forhold til mulighederne for at søge føde.

"De mange nye vandhuller, der nu ligger spredt omkring Smedager er med til at forøge fødeudbudet. Derfor giver det god mening at istandsætte netop disse storkereder".

En enkelt afstikker går dog til landsbyen Eggebæk ved Store Jyndevad. En lille hyggelig flække, som Mogens Lange Petersen faldt for under en besigtigelsestur i efteråret 2019.

"Allerede da vi så stedet under vores tur rundt for at finde egnede steder til placering af nye storkereder, var vi solgte. Eggebæk ligger hvor Sønderåen snor sig og hvor våde enge bør give gode betingelser for et storkepar. Og sjovt nok, så findes der en Eggebek lige syd for grænsen, hvor der rent faktisk har ynglet storke i mange herrens år. Så kunne det jo være fint, om der også kom et storkepar til Eggebæk på den danske side af grænsen" Et af de mange vanhuller, der fremover vil fungere som fødekilder
(Foto: Storkene.dk)


Det er bare om at komme igang 

Mogens Lange Petersen ville gerne have, at Storkene.dk kunne komme rundt til alle landets storkereder. Det lader sig naturligvis ikke gøre, men han har dog en opfordring til storkeredeejere.

"Skulle man selv være den heldige ejer af en storkerede, så er det nok på tide at se den efter i sømmene. Er den en ruin, der mangler fyld og grene, så opfordrer vi til, at man giver den både spagnum, sengehalm og grene. Og det skal meget gerne ske inden medio marts, hvis det skal være inden storkene for alvor indfinder sig - så det er bare om at komme igang", slutter Mogens Lange Petersen.


Kom tæt på vandhullerne

For dem der har interesse for det, vil Storkene.dk afholde et arrangement for medlemmer og andre interesserede i Smedager den 21. marts. Her vil vi have en ladvogn klar og tage de besøgende med rundt for at se nærmere på nogle af de nærmeste vandhuller ved storkereden. Og mon ikke storkene er kommet til den tid.

Mere information om dette event kommer senere.


Vil du vide mere....

Storkereden i Flynder færdiggøres
Læs om storkereder her
Klimaforandringer påvirker storken
 

© Copyright 2020 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS