Lagt på Storkene.dk den 10. februar  2019


 

Vejen mod nord er brolagt med farer

Foråret står bogstaveligt talt lige for døren og den milde vinter har bevirket, at vi allerede nu ser påskeliljer på vej op af jorden samt erantis og vintergæk i blomst. De første stære har indfundet sig ved stærekassen og det samme har forårsbebuderne lærken og viben, der dog ikke har opholdt sig langt fra Danmark.

Den ultimative forårsbebuder, storken, ser vi dog ikke i Danmark de første par uger. I Tyskland er de første storke dog allerede nu tilbage på storkerederne på forskellige tyske storkelokaliteter og i den kommende uge vil flere støde til. Så langt mod nord som Sydslesvig, er de første storke på reden. Og i Afrika begyndte storkene i den forgangne uge at sætte kursen mod ynglepladserne i Europa. For de storke, der skal hele vejen fra Afrika til Europa, er det en tur der tager mere end en måned at tilbagelægge. Og vel at mærke, en tur der er brolagt med mange forhindringer. Ikke blot skal de passere over fjendtligt land i Libanon, hvor de risikerer at blive skudt. Dertil kommer, at de skal undgå kollisioner med både højspændingsledninger og vindmøllevinger. Og sidst, men ikke mindst, skal de undgå at ramme ind i vintervejr undervejs. I marts 2018 omkom mange storke på Balkan, hvor man helt op til starten af april havde sne og kulde, netop som store flokke af trækkende storke indfandt sig. En begivenhed, der kostede mange hundrede af de majestætiske fugle livet, netop som de næsten var fremme ved deres mål. Trækkende storke kæmper sig gennem et snefyldt balkan i marts 2018


De storke, der langsomt, men sikkert, er begyndt at ankomme til Tyskland, er individer der overvejende har overvintret på den iberiske halvø eller i Sydfrankrig. Efter at klimaforandringerne har gjort det muligt at undgå det lange træk, ser man nu oftere, at storke og andre trækfugle, helt dropper det lange og farlige træk og nøjes med en kortere tur til Sydvesteuropa, hvor der er mildt  nok, og derfor tilstrækkeligt med føde, til at de kan klare sig gennem vintertiden. Denne strategi har andre trækfugle også valgt at følge. Tidligere var der ingen traner mod nord om vinteren, mens der nu er en del, der enten ikke trækker, eller blot tager en kort tur mod syd. Grågås overvintrer nu i tusindevis på vores breddegrader. For 40 år siden, var der næsten ingen af disse, der opholdt sig hos os om vinteren.

De første trækkende storke forventes at indfinde sig i Danmark i starten af marts. Ligesom i Tyskland, er det de individer der har opholdt sig i Sydvesteuropa, der er først fremme hos os.
Overvintrede storke i Spanien tiltrukket af den rigelige føde på en losseplads

 


Storkereden gøres klar - og take away restaurant indvies

Hos Storkene.dk er man også igang med forberedelserne til storkeåret 2019. 

I Smedager ved TInglev i Sønderjylland, bliver storkereden istandsat den 9. marts. Og det er ikke bare en rituel handling, som man hvert år i marts foretager sig. Istandsættelsen kan have stor betydning for hvordan storkeparrets afkom klarer sig. Storkeeksperten Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk, ser altid frem til denne opgave, der sparker foråret igang.

»Storkeredens fyld har ofte en meget, meget leret konsistens der bevirker, at vand ikke kan trække igennem reden. Dette er selvsagt ikke godt for små storkeunger og derfor er det vigtigt, at vi får renset op i reden og får lagt nyt fyld i den, så den ikke bliver som en vandpyt, når det regner« siger Mogens Lange Petersen, der sammen med Hans Skov fra Dansk Ornitoligisk Forening, påtager sig denne opgave.

Det er dog ikke det eneste Mogens Lange Petersen ser frem til.  Der skal nemlig også indvies en mindre take away restaurant lige nedenfor storkereden, nemlig det meget omtalte paddevandhul. Et projekt, som han har kæmpet for i lang tid, og nu står fiks og færdigt og er klar til indvielse i god tid inden storkeparret i Smedager ankommer i april måned.

»Jeg er meget stolt af, at vi nu har gennemført det første ud af en række vandhulsprojekter omkring Smedager og ser meget frem til at se, hvordan det i de kommende år vil blive brugt af storkeparret. Personligt tror jeg ikke det bliver til den store nytte i indeværende år, da det stadig er under opfyldning med regnvand, hvilket er en proces der - afhængigt af vejret naturligvis - kan tage lang tid. Men det er helt uomtvisteligt den vej vi skal, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at fastholde storken som ynglefugl i området og på sigt gerne udbygge med flere storkepar. Det vil dog kræve bedre muligheder for fouragering for storkene og helst en del flere paddevandhuller«. 


Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk glæder sig til  den 9. marts


I forbindelse med istandsættelsen af storkereden i Smedager den 9. marts, vil Storkene.dk invitere interesserede samt de mange donatorer, der har gjort vandhulsprojektet muligt, til en kop kaffe og et stykke lagkage, da vi denne dag foretager den officielle indvielse af paddevandhullet og vil fortælle om planerne for etableringen af langt flere vandhuller de kommende år. Derudover er det planlagt, at vi denne dag vil opsætte endnu en storkerede i Smedager.
 

Nye storkereder på lager

Apropos storkereder, så har Storkene.dk netop fået et parti nye storkeredestativer på lager. Så er man den heldige ejer af en ejendom, hvor der er basis for storke, var det måske en ide med en storkerede. Udover godt storkebiotop, skal der dog en god portion held til, hvis storken skal slå sig ned. Hvert år er flere hundrede storke dog forbi Danmark og ses ligeledes på storkereder forskellige steder i landet. Er man interesseret i at få en storkerede opsat, skal det helst ske inden slutningen af marts, da det er i april, at de fleste storke kommer forbi Danmark.

 

Mød Storkene.dk den 23. marts 


Foråret er også den tid på året, hvor Storkene.dk afholder den årlige generalforsamling. Her kan storkeinteresserede møde op og få en snak om storke samt om fugle og natur generelt. Som sædvanlig afholdes mødet på den charmerende og idylliske besøgsbondegård Barresøgård ved Lynge i Nordsjælland. Det bliver i år den 23 marts, at bondemanden og ejeren af Barresøgård - der tillige er næstformand i Storkene.dk - Lars Juel Sørensen, slår dørene op for årets generalforsamling.

På årets generalforsamling, vil man kunne høre formand for Storkene.dk Jess Frederiksen, give sin beretning om det forgange år og om planerne for det kommende år, som ikke helt overraskende i år vil komme til at handle om - blandt andre emner - etablering af endnu flere livgivende paddevandhuller.Barresøgård i Lynge slår dørene op for Storkene.dk


Uanset om man er medlem eller ej, er man velkommen forbi Barresøgård, hvor vi brygger masser af kaffe og sørger for the på kanden samt byder på kage til alle. Det er dog naturligvis kun medlemmer, der har stemmeret når der skal stemmes. Der tegnes dog medlemskaber på stedet, skulle man være interesseret.

Tid:                     23. marts 2019 klokken 14.00
Sted:                   Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge
Tilmelding:          Tilmelding til arrangement skal ske til Merete Carøe på mail: Sheep@pc.dk


 

© Copyright 2019 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS