Præsentation af de beboede danske storkereder

På denne side præsenterer vi de 10 registrerede danske storkepar i 2023.  Der kan komme flere par, da nyetablerede ikke-ynglende storkepar først tæller med i statistikken, når de har været sammen som par i 4 uger. Udover de reder der er beboet af par, finder du information om de 2 reder, som er beboet af enlige storke.

Man er naturligvis mere end velkommen til at aflægge storkene et besøg. Men vil man se dem på rederne, skal man huske på, at storkeparrene alle opholder sig på privat grund, hvilket naturligvis skal respekteres. Ved alle storkepar er der opstillet informationstavler, hvor man kan læse mere om storken i Danmark, om det specifikke storkepar, samt om storken generelt.  Som udgangspunkt skal man holde god afstand til storkerederne, og specielt ved nyetablerede storkepar skal man holde en god afstand på minimum 50 meter. 

Hvor finder jeg de danske storke?

Vi har udarbejdet et kort, der løbende vil blive opdateret, når der kommer nye storkepar til, eller status ændrer sig fra par til enlig – eller hvis et par ikke længere er på lokaliteten. Kortet vil derfor altid vise den helt aktuelle situation, så ikke man kører forgæves.
 
Når du klikker på nålen, vil der fremkomme en helt kort information om storkeparret, og ikke mindst vil du få geolokaliteten for storkeredens position.
 
Vi ønsker dig god fornøjelse med at se storke i Danmark.

 Klik på kortet for at finde frem til de beboede danske
storkereder.


___________________________________________________________________________________________
 


Ida og Emil i Gundsølille - Danmarks ældste storkepar
Første ynglende storkepar på Sjælland siden 1965

Storkeværter: Jens og Susanne Andersen

Storkeparret Ida og Emil har ynglet på Sjælland siden 2004. I de første tre år var de på en rede i Hvedstrup, og senere flyttede de til Gundsølille, hvor de siden 2007 har ynglet på en gartneriskorsten. Begge storke er fra 1997 og er ved at være i deres livs efterår. I og med de er stationære og ikke trækker bort om vinteren, kan de dog formentlig blive langt over 30 år. 

Om vinteren bliver de fodret og lider derfor ingen nød. Modsat forældrene trækker ungerne derimod alle bort mod syd i august eller september.
Storkeparret med deres unge i 2023.  (Foto Ulrik Boesen)Find vej herAntal udfløjne unger i  Hvedstrup og Gundsølille:

2004: 4 (Hvedstrup) - 2005: 5 (Hvedstrup) - 2006: 3 (Hvedstrup) - herefter flyttede storkeparret til Gundsølille.
2007: 3 - 2008: 0 (æggene var golde) - 2009: 1 - 2010: 3 - 2011: 3 - 2012: 3 - 2013: 0 - 2014: 0 - 2015: 2 - 2016: 4 - 2017: 2 - 2018: 5 - 2019: 3 - 2020: 2 - 2021: 1 - 2022: 4 - 2023: 1

Totalt 49 storkeunger

 
Kun 3 unger er registreret som ynglefugle i hhv. Leiferde i Nedersaksen, Ditmarsken og Bergenhusen i Slesvig Holsten. Alle er hunstorke.


Informationstavlen du møder ved Gundsølille
(Design: Åki Martinsson)___________________________________________________________________________________________

Storkene i Smedager
Skiftende storke i Smedager

Storkevært: Benny Appel

Historien om storkene i Smedager tager sin begyndelse tilbage i 2011. 

Hanstorken Karlsson ankom i november 2011 til Smedager, hvor han overvintrede på en rede, der blev opstillet til ham. I april året efter fik han magen Annika, som han ynglede sammen med indtil 2014. Før Annika ankom i april 2014, forlod Karlsson Smedager til fordel for Owschlag Norby i Sydslesvig. 
Storkereden i Smedager 2023  (Foto: Eivor Rosenquist)


Annika fik sig derfor en ny mage i april 2014. Det var en hanstork fra Slesvig Holsten (Tommy), som indtil 2020 var hendes faste partner. I maj 2020 omkom Tommy, imens parret havde æg i reden. Annika blev fordrevet af et nyt storkepar, der fik navnene Bonnie og Clyde; de ynglede succesfuldt i 2020 og fik en unge på vingerne.

I 2021 var det igen Clyde, der indtog reden i marts måned, men Bonnie kom aldrig tilbage, og en ny mage kom til. Hun fik navnet Connie via en navngivningskonkurrence på TV Syd. 

i 2023 er Clyde flyttet til Jejsing og danner nu par med Annika. I Smedager er det stadig Connie, men nu med en ny mage, der af seerne på TV Syd har fået navnet Thorkild. Thorkild var i 2022 i Ribe og Seem.  

For at se livestream fra storkereden - Klik her

Find vej herAntal udfløjne unger i Smedager:

2012:  2 - 2013: 0 - 2014: 3 - 2015: 2 - 2016: 1 - 2017: 1 - 2018: 3 - 2019: 2 - 2020: 1 - 2021: 2 - 2022: 2 - 2023: 2

Totalt 21 storkeunger


Informationstavle i Smedager  (Design: Åki Martinsson)____________________________________________________________________________________________


Storkeparret i Broderup
Storkepar siden 2021 

Storkeværter: Claus og Monika Jacobsen

Historien om storkene i Broderup er ganske kort. Før 2020 findes der faktisk ingen historiske data om ynglende storke i dette lille smørhul i Sønderjylland. Storke kan dog meget vel have ynglet der på et tidspunkt, da Danmark havde 10.000 ynglepar.

Det hele starter med et storkepar, som i 2020 slog sig ned i storkereden i nabolandsbyen Eggebæk. Hanstorken var ringmærket med en tysk ring, mens hunstorken ikke var ringmærket.

Her holdt de til et stykke tid, indtil de begyndte at udvise interesse for Broderup. De lokale i Broderup fik ved en lynaktion opsat en storkerede, som straks blev indtaget af storkeparret. Der blev lagt et æg, som dog aldrig blev udruget. Storkene var begge unge, derfor kludrede de gevaldigt i det og forlod reden og ægget efter 14 dages rugning. Der kom derfor ikke unger på vingerne i 2020.

Den 27. april 2021 ankom et storkepar samlet til Broderup. Den gamle hanstork fra 2020 havde allerede besøgt reden i marts, men han foretrak en rede i Risum Lindum syd for grænsen. Hunnen i parret kan meget vel tænkes at være den fra 2020, men da hun ikke er ringmærket, kan dette ikke fastslås med sikkerhed.  

I 2021 lykkedes det at få fire unger på vingerne. To af ungerne, Simba og Findus, er udstyret med GPS. Findus har i 2023 skrevet verdenshistorie, som du kan læse om her

I 2022 blev parret fordrevet af nilgæs den 9. maj. Æggene gik desværre tabt, men storkeparret kom tilbage til reden.

I 2023 er det en ny ung tysk ringmærket stork, der er hannen i parret, og det er ikke lykkedes for dem at indlede yngel. 

Storkeparret i Broderup 2023.  (Foto: Eivor Rosenquist )Find vej herAntal udfløjne unger i Broderup:

2020: 0 - 2021: 4 - 2022: 0 - 2023: 0

Totalt 4 storkeunger

____________________________________________________________________________________________


Storkeparret i Jejsing
Annika og Clyde er nyt par i Jejsing

Storkeværter: Henning og Eva Andresen 


Om storken i Tønder Kommune

Storken kom tilbage til landsbyen Jejsing som ynglefugl i 2022. Storken er dog langtfra en ukendt fugl for hverken Jejsing eller Tønder Kommune, men man skal dog en del år tilbage i tiden for at finde vidnesbyrd om ynglende storke her.

Sidst, der var fastboende storke i nærområdet til Jejsing, var i 1984. Det var på Hostrup Kirke, hvor der dette år var et par uden unger. Værd at bemærke er, at der på Rørkærvej 17, altså lige ved siden af Jejsings nuværende storkerede, engang var en storkerede på en pæl. Sidst, et storkepar fik unger på vingerne i Tønder Kommune, var i 1996 i Rudbøl.

I 2006 mislykkedes et yngleforsøg i Rudbøl, da ungerne sultede ihjel. I 2011 udrugede et nyt storkepar et par unger på en rede i Hjemsted ved Skærbæk, men disse unger døde også af sult. Siden har der ikke været bofaste storkepar i Tønder Kommune.Alfred og Annika er blevet til Annika og Clyde
 
Storkeparret, der ynglede på reden i 2022, var Annika og Alfred. Hunstorken Annika er den berømte Smedagerstork, der i 2020 blev fordrevet fra reden i Smedager, da magen Tommy omkom.

Hanstorken var i 2022 Alfred, der fandt sammen med Annika i Rens i april 2021.

Årsagen til, at storkeparret flyttede til Jejsing, er simpel. Den storkerede parret boede på i Rens i 2021, blev i marts indtaget af et nyt storkepar. Da Alfred den 14. april kom tilbage, forsøgte han at fordrive det nye par. Han opgav dog at få reden tilbage og måtte på udkig efter en ny rede. Valget faldt på reden i Jejsing, hvortil han ankom den 15. april 2022. Under en flyvetur den 16. april, fandt han sammen med Annika og bragte hende til denne rede.

I 2023 er det stadig Annika, der er hunstorken i parret, men hanstorken er Clyde fra Smedager, der nogle dage efter ankomsten til reden i Smedager fløj til Jejsing og bosatte sig der. Han fik hurtigt en mage, som nåede at lægge æg, men hunstorken blev fordrevet medio april, da Annika kom retur. Den fordrevne hunstork har fundet en ny mage og yngler nu i Ubjerg. Alfred er aldrig returneret efter trækket og er formentlig omkommet. 
Storkeparret Clyde og Annika er par i 2023  (Foto: Eivor Rosenquist)


Clyde lander på reden hos  Annika (Foto: HC Gabelgaard )Find vej herAntal udfløjne unger i Jejsing:

2022: 3 - 2023: 3

Totalt antal storkeunger fra denne rede: 6


Informationstavle i Jejsing (Design: Åki Martinsson)


____________________________________________________________________________________________Storkeparret i Ubjerg
Ny ynglelokalitet fra 2023 

Storkeværter: Ralf Höller
 
 
Ubjerg har ikke haft ynglende storkepar i mands minde
 
Ubjerg har ikke haft et fastboende storkepar, siden optællingerne begyndte i 1952. I 1970´ erne blev en pælerede opsat ikke langt fra, hvor den nuværende rede siden blev opsat i 2009 på foranledning af Tønder Storkelaug, men den gamle rede fra 1970’erne blev aldrig beboet.
 
I 1992 boede en enlig stork i en hejrerede i fiskehejrekolonien ved gården Bjerremark i Ubjerg. Det er eneste gang siden optællingerne startede i 1952, at Ubjerg har haft en fastboende stork. Nærmeste sted i nærheden af Ubjerg med en beboet rede var reden på arresten i Tønder, der sidst var beboet af et storkepar uden unger i 1984, og herefter var Rudbøls storkerede den nærmeste beboede rede i forhold til Ubjerg på den danske side af grænsen. Rudbøls storkerede var sidst beboet af en enlig stork i 2007. 
 
I 2011 forsøgte et nyt storkepar sig i Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk, men ungerne døde pga. fødemangel. I 2022 havde Tønder Kommune atter fastboende storke i Jejsing, de fik 3 unger, og herudover var der et par uden unger i Lægan. Dette storkepar udgør, sammen med andre, spydspidsen på den genindvandringsproces, den hvide stork har indledt, og de kommende år vil byde på flere ynglende storke i Tønder Kommune, og i Sønderjylland som helhed.

Storkene.dk har siden 2020 gjort en stor indsats med at opstille en lang række storkereder på den danske side af grænsen til Tyskland. Vi kalder den en ”grænsemur” af storkereder.

Hunstorken i parret er ringmærket med en tysk ring, der viser, at hun stammer fra øen Föhr. Hannen er ikke ringmærket. Hunnen forsøgte sig i marts som partner til Clyde i Jejsing, men hun blev sendt bort, da Annika kom retur medio april, og fandt herefter sammen med en hanstork i Ubjerg.Storkeparret i Ubjerg (Foto: Eivor Rosenquist)


Find vej her

Antal udfløjne unger i Ubjerg:

2023: 0

Totalt antal storkeunger fra denne rede: 0Informationstavle i Ubjerg  (Design: Åki Martinsson)


___________________________________________________________________________________________


Storkeparret Peter og Petra i Rens
Storkepar på denne rede fra 2022

Storkevært: Lorenz Peter Hansen

 
Rens er en gammel storkelokalitet


I optællingslisterne fremgår det, at storkene efter mange års fravær slog sig ned på Christian Hansens gård i Rens i 1971. Det var på et forhøjet område af laden, de byggede rede. Frem til 1983 var der unger i reden de fleste år. Der var flere gange 4 unger, som kom på vingerne.

Efter 1983 var der stadig jævnligt storkepar og enlige storke på reden, men der kom aldrig unger ud af det. 1997 var sidste gang, reden på laden var beboet. I årene der er gået, har reden jævnligt været besøgt.

Først i 2021 var der igen ynglende storke i Rens. Storkeparret Annika og Alfred slog sig nemlig ned på en rede opsat af Storkene.dk på en pæl ved Iver Hansens gård. Det er værd at bemærke, at storkene valgte samme gård at bo ved som de tidligere storkepar. Iver Hansen er barn af Christian Hansen og har overtaget fødegården.

Da Alfred kom tilbage i foråret 2022, var reden overtaget af et nyt storkepar, og Alfred opgav at tage reden tilbage. Han fik dog generet storkeparret så meget, at de for at få fred flyttede ind på storkereden på Pebermarksvej. Alfred og Annika flyttede til Jejsing. 

Hunstorken i det nye par er fra 2019 og stammer fra Fulltofta i Skåne. Man ved, at hun overvintrer ved Madrid, hvor hendes ring er aflæst. Hanstorken er ikke ringmærket, og man kender derfor ikke dennes alder og ophav. De mødtes på en rede i Holbøl i maj 2021, men flyttede til en rede i Bjerndrup i slutningen af måneden. Her var de sammen hele sommeren.

Da hanstorken kom tilbage til Danmark efter vintertrækket, foretrak han dog reden i Rens, og reden i Bjerndrup blev opgivet.

Begge storke i parret kom tilbage til reden i marts 2023.Bor på rede opstillet i 2022

Storkeværten er Lorenz Peter Hansen, som i februar 2022 opstillede en storkerede. Han havde dog ikke forventet, at den skulle blive beboet så hurtigt, men er naturligvis glad for storkeparret.

Storkene har fået navnene Peter og Petra. Med tanke på hunstorkens svenske aner kunne man foranlediges til at tro, at navnene er relateret til Astrid Lindgrens klassiske eventyr af samme navn, men sådan forholder det sig ikke. Lorenz Peter Hansen har valgt at opkalde storkene efter sine forældre, Peter og Petra. 
Storkeparret Peter og Petra (Foto: Lone Gabelgaard)


Der søges føde ved vandhul etableret i 2023 (Foto: HC Gabelgaard)
Find vej herAntal udfløjne unger i Rens

2021: 3 (fra reden hos Iver Hansen) - 2022: 2 (fra reden hos Lorenz Peter Hansen) - 2023: 4

Totalt antal unger fra denne storkerede: 6


____________________________________________________________________________________________


Storkeparret i Uge
Clyde forpurrede første yngleforsøg på denne rede i 2021

Storkevært: Jep Jepsen


Bor på rede opstillet i 2021

Storkeværten er Jep Jepsen, på hvis ejendom Storkene.dk i 2021 opstillede en storkerede på en pæl.  Allerede i april samme år var der optræk til et storkepar på reden, men Clyde fra Smedager snuppede hunnen, der  senere kom til at hedde Connie og siden 2021 har ynglet i Smedager. Derfor blev det ikke til mere før i 2023, hvor et storkepar, der først forsøgte sig på storkereden på Bønderengen i Aabenraa, men som sikkert på grund af for meget forstyrrelse forlod reden og slog sig ned i Uge. Storkeparret i Uge maj 2023. (Foto: Eivor Rosenquist)Find vej herAntal udfløjne unger i Uge

2023: 0

Totalt antal unger fra denne storkerede: 0____________________________________________________________________________________________


Storkeparret i Kliplev
Første storkepar i mere end 70 år 

Storkeværter: Uwe og Helle Thaysen

Yngler på rede opstillet af Storkene.dk i 2022


Kliplev har ikke haft ynglende storke i mands minde. Men i april 2023 tog et storkepar bo i reden her. Storkereden er opstillet og finansieret af Storkene.dk i februar 2022 med hjælp fra Otto Madsen fra Havsted. Der har ikke været ynglende storke i Kliplev efter 1952. Nærmeste storkepar i området var på reden på gården ”Bremsmaj” på Søgårdsmark nogle km mod øst. Her var der storke frem til 1980, hvor parret fik 2 unger på vingerne. Dette storkepar har formentlig søgt føde i de samme enge ved Hostrup Sø, som Kliplevs storke gør det.Kliplevs storkepar i 2023 (Foto: Eivor Rosenquist)
Find vej herAntal udfløjne unger i Kliplev

2023: 0

Totalt antal unger fra denne storkerede: 0


Informationstavle i Kliplev (Design: Åki Martinsson)___________________________________________________________________________________________

 

Storkeparret i Ramten
Et af Djurslands 2 storkepar

Storkevært: Camilla Clausen


Ramten på Djursland er en ny lokalitet for storkeFrem til 1960 var der en beboet storkerede ved Stenvad Brugs, lige nord for Ramten. Mejlgård Slot, der ligger lidt længere mod nord, havde sidst et storkepar i 1963. Dette år fløj 2 unger fra reden. Det var de sidste fastboende storke i dette lokalområde, indtil et nyt storkepar indfandt sig d. 23/4 i 2023.
 
Djursland havde tidligere en del storkepar, men da vi nåede op i 1960’erne, var der højest 3 par storke tilbage. I 1965 fløj de sidste storkeunger fra en storkerede på Djursland. Det var fra reden i Bendstrup ved Mørke. Reden her var sidst beboet af en enlig stork i 1972.
 
Næste gang, der var en fastboende stork på Djursland, var i 2013 på en rede i Munkholm Zoo ved Balle. Her byggede en enlig skånsk stork rede oven på en voliere med storke. I 2020 slog et storkepar sig ned på reden i Enslev. Parret lagde æg og fik udruget to unger, som omkom,  pga et voldsomt skybrud, da de var få dage gamle. I 2021 kom kun en stork tilbage til reden i Enslev, og den forsvandt igen, da der ikke dukkede en mage op. I Krakær var der en stork fra maj til starten af december 2021. Fra oktober til december boede den på en nyopsat rede.
 

Storkereden i Ramten ligger en smule solitært udenfor byen (Foto: Hans Skov)


Find vej her
Antal udfløjne unger i Ramten:

2023: 4


Totalt antal unger fra denne storkerede: 4


Informationstavle i Ramten (Design: Åki Martinsson)____________________________________________________________________________________________Storkeparret i Revn
Efter flere tilløb er det lykkes at få ynglende storke på Kastaniegaarden

Storkevært: Frank Erichsen 


Sidste gang, der var storkeunger på Djursland, var i 1965

Djursland havde tidligere en del storkepar, men da vi nåede op i 1960’erne var der højest 3 par storke tilbage. I 1965 fløj de sidste storkeunger fra en storkerede på Djursland. Det var fra reden i Bendstrup ved Mørke. Reden her var sidst beboet af en enlig stork i 1972.
 
Næste gang, der var en fastboende stork på Djursland, var i 2013 på en rede i Munkholm Zoo ved Balle. Her byggede en enlig skånsk stork rede oven på en voliere med storke. I 2020 slog et storkepar sig ned på reden i Enslev. Parret lagde æg og fik udruget to unger, som omkom, da de var få dage gamle pga. et voldsomt skybrud. I 2021 kom kun en stork tilbage til reden i Enslev, og den forsvandt igen, da der ikke dukkede en mage op. I Krakær var der en stork fra maj til starten af december 2021. Fra oktober til december boede den på en nyopsat rede.
 
Storkereden i Revn blev istandsat i marts 2022, og d. 21/4 ankom et storkepar til reden. Storkene var unge og fik ikke lagt æg. Efter 6 uger fløj storkene videre. I 2023 ankom storkeparret d. 23/4 og meget tyder på, at en eller begge storke er identisk med den/dem, der var i Revn i 2022.
 
Dette storkepar udgør, sammen med andre, spydspidsen på den genindvandringsproces, den hvide stork har indledt, og de kommende år vil byde på flere ynglende storke i Danmark.
Storkeparret søger føde ved Kastaniegaard (Foto: Peter Staunsbjerg)


Storkevært Frank Erichsen under opbygning af storkereden (Foto: Hans Skov)


Find vej her

Informationstavle i Revn (Design: Åki Martinsson)

Antal udfløjne unger i Revn:

2023: 2

Totalt antal unger fra denne storkerede: 2

____________________________________________________________________________________________Storkereder beboet af enlige storke

 

Storkeparret der blev til enlig stork

Dette var tidligere det nordvestligste ynglende storkepar i Europa
 
Storkeværter: Per og Louise Fjeldgren 

 
På toppen af en pæl med udsigt til Flynder Ådal finder du storkereden, hvor storkeparret i Bækmarksbro, der husede det nordvestligste ynglende storkepar i Europa, har boet.

Det hele startede i april 2019, hvor et storkepar landede på reden, parrede sig, lagde æg og fik en unge. Ikke siden 1963 har storke ynglet i Bækmarksbro. Hanstorken stammede fra Nedersaksen i Tyskland. Magen, der dengang var Yvonne, var ikke ringmærket, og derfor kendes hendes oprindelse ikke. 

Storkene har ynglet med succes i 2019 og 2020. Desværre kom hunstorken Yvonne ikke retur efter vinteropholdet i 2021, og derfor forblev hanstorken Kjeld alene på reden. Den 12. juli fik han sig dog en mage, som han var sammen med resten af sommeren. Samme mage kom tilbage i 2022, det blev dog ikke til yngel, og hun er desværre ikke returneret i 2023. 

 
Storkeparret i Bækmærksbro i 2021 (Foto: Vagn Gejl Donskov)For at se Livestream fra storkereden i Bækmarksbro i ynglesæsonen - Klik her

Find vej herAntal udfløjne unger i Bækmarksbro:

2019: 1 - 2020: 3 - 2021: 0 - 2022: 0 


Totalt antal unger fra denne storkerede: 4


____________________________________________________________________________________________

Storken Oskar i Veksø 
Vinterkvarteret er blevet til sommerkvarter


Storkevært: Tue Møller

Hanstorken Oskar har siden 2011 holdt vinterferie i Veksø vest for Ballerup. Han er trofast ankommet hvert år i august/september til Tue Møllers ejendom, der ligger et stenkast fra Veksø Station. Her opstillede Storkene.dk en storkerede, som han delvist har benyttet i vinterhalvåret, når ikke lige han har siddet på skorstenen og varmet sig. Oskar har indtil 2023 ynglet på lokaliteten Östra Tvet, der ligger ved de frodige Vombs Enge.
 
Han forlod planmæssigt Veksø i februar 2023, men formentlig har Oskar tabt en kamp om storkereden i Skåne, for den 10. maj vendte han tilbage til Veksø og indtog straks storkereden, som Storkene.dk i marts samme år havde flyttet til en mere fremkommelig placering. Det er nu håbet, at Oskar finder sig en mage her og bliver ynglefugl i Veksø. Det er i alle tilfælde noget, som vil glæde storkeværten Tue Møller, som er klar til rollen som vært for et storkepar med et kuld unger.

 
Oskar på skorstenen og reden i maj 2023  (Foto: Tue Møller)Find vej her


 

© Copyright 2024 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS