Lagt på Storkene.dk 22. maj 2022Fremgang for storken i 2022
Højeste antal storkepar i Danmark i 30 år - storken har knækket koden!

 
Vi kan nu opdatere oversigten over danske storkepar anno 2022. Det lader til, at vi i år ender på 8 registrerede storkepar, hvilket er det højeste antal siden 1992. Dermed fortsætter fremgangen, som indledtes i 2019 og tog fart i 2020.
 
Storkeeksperten Hans Skov, der på tæt hold har fulgt den meget lange og triste nedtur for storken, er naturligvis glad for nu at være vidne til det modsatte.  Han havde ikke troet, at han skulle opleve, at storken gjorde et comeback. Men det er faktisk det, vi er vidne til i disse år.
 
- Havde man spurgt mig for 15 år siden, om jeg troede, at storken ville få et comeback, ville jeg nok have sagt nej. Men det er altså det, vi oplever nu. Og det er i sagens natur overordentligt glædeligt,- udtaler Hans Skov, der godt ved, hvorfor storken er i fremgang.
 
- Det er helt klart, at bestandstrykket fra det nordvestlige Tyskland og Holland, er med til at sende flere storke til Danmark. Det vi ser nu, er ganske enkelt blot begyndelsen på en ny æra for storken i Danmark. Efter at have været helt nede at vende i 2008, hvor den vilde stork officielt kunne erklæres uddød som dansk ynglefugl, er der nu udsigt til fremgang.-Kronjuvelen af alle danske storkereder - det gamle rådhus i Ribe, er igen besat af et storkepar.
(Foto: Hans Skov)

 
Og der er ifølge Hans Skov ikke noget, der tyder på, at udviklingen vender lige med det samme.
 
- Hvor vi tidligere oplevede en ond cirkel, hvor storken forlod Danmark i stor hast, kulminerende i 2008, oplever vi nu det modsatte. Vi er nu inde i en selvforstærkende positiv cirkel, hvor opbygningen af nye par vil tiltage år for år. Hvor storke er, kommer andre til. En beboet storkerede udsender åbenbart et signal om, at her er godt at være, idet ynglende storke tiltrækker andre storke, som ofte vil forsøge at overtage deres rede. Hvis de ikke kan det, må de videre og finde deres egen rede i området, og på den måde vil bestanden udvikle sig.-
 
 
Storken har knækket koden
 
Årsagen til fremgangen skal overvejende findes i de omsiggribende klimaforandringer, der muliggør, at storke kan overvintre i det sydvestlige Europa.
 
- Tidligere skulle storken til Afrika for at overvintre, men i takt med at klimaet bliver varmere, opgiver flere og flere storke den lange rejse til Afrika. Mange af de storke der yngler i Nordvesteuropa, flyver nu bare til den Iberiske Halvø. Og som et forholdsvis nyt fænomen, ser man nu storke overvintre så langt mod nord som i det sydvestlige Tyskland. Den omlagte trækstrategi giver så at sige bestanden et stort boost. For hvor det lange træk til Afrika er meget risikabelt, og hvor kun få storke overlever deres første træk, så er turen til Sydvesteuropa uden de store farer, og langt de fleste storke overlever derfor den korte rejse frem og tilbage fra deres ynglepladser i nord,- siger Hans Skov.Storkeparret i Bækmarksbro. (Foto: Marlene Ransborg Pedersen)
 
Det er derfor storkeekspertens forventning, at vi vil opleve en eksponentiel vækst i de kommende år.
 
- Så længe klimaet er til storkens fordel, vil der være en stigning i bestanden. Med det korte træk de kan nøjes med nu, med en lav dødelighed til følge, reduceres kravet til reproduktionen. Hvor vi tidligere talte om, at for at en bestand skulle holde sig intakt, skulle et par årligt producere 2.0 unger i gennemsnit, er dette krav nu væsentlig sænket til 1,5 unge eller mindre årligt pr. par.-Storkeparret på Kastaniegaarden, Revn, Djursland 
(Foto: Peter Staunsbjerg)

 
For de østtrækkende storke, der stadig tager den lange tur til det centrale og sydlige Afrika, er kravet til reproduktion dog uændret. Men for den vesteuropæiske storkebestand lader det til, at storken har knækket koden. Og den nye danske storkebestand vil primært udgøres af vesttrækkere.
 
Med udgangspunkt i fremgangen vil Storkene.dk fortsætte indsatsen med at opstille storkereder på steder, hvor de bedste naturlige livsbetingelser er. Vi  forsøger at undgå opstilling af storkereder i områder, der er domineret af monokulturer. Storkene skal jo helst selv kunne finde føden, frem for at det er nødvendigt at udlægge foder til dem. Dog vil det ofte være nødvendigt at hjælpe storkene med føde de første år i perioder  de første år, de slår sig ned et sted. Det tager flere år før et storkepar finder ud af hvor der er føde at hente i deres nye revir.
 
Storkepar kan i 2022 opleves på følgende lokaliteter:
Rens, Broderup, Smedager, Jejsing, alle i Sønderjylland
Ribe, Sydvestjylland
Bækmarksbro ved Lemvig, Vestjylland
Revn, Djursland
Gundsølille ved Roskilde, Sjælland.
 
Og sent ankomne storke kan endnu nå at få tilknytning til nye redesteder de kommende uger.

 
Læs om de danske storkepar 
Læs mere om storke og klimatilpasning her
 

© Copyright 2022 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS