Lagt på Storkene.dk den  26.  juli 2020

Højt at flyve, dybt at falde

 
I ren eufori havde storkeeksperter armene højt hævet over hovedet i starten af maj måned. Årsagen til glæden var, at et stort antal storke havde slået sig ned i Danmark for at yngle. Men hen over sommeren er armene så små kommet ned igen, da resultaterne af storkenes anstrengelser er udeblevet. Trods skuffelsen, er der dog basis for optimisme for årene der kommer.

”Jeg var meget optimistisk tilbage i slutningen af april måned, da vi kunne se nye storkepar slå sig ned i Sønderjylland, på Djursland og på Sjælland. I Sønderjylland var der udsigt til hele tre storkepar, hvilket ville være en fremgang på to par i forhold til 2019. Derfor var jeg på det tidspunkt meget fortrøstningsfuld" siger Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk.
”I løbet af foråret, fik vi løbende meddelelser fra storkeeksperter i Slesvig Holsten om en voldsom fremgang i antallet af nye storkepar.  I maj måned kumme man tælle firs nye storkepar i Slesvig Holsten, hvilket forklarede hvorfor, at vi også i Danmark så fremgang”.
 
Men som det så ofte er, når man flyver højt, kan man risikere at falde dybt. Og det var hvad der skete i midten af maj måned.
 
”Først mistede vi hanstorken i det gamle storkepar i Smedager imens der blev ruget på æg. Et nyt ungt storkepar overtog reden, hvilket var meget sensationelt. Så forsvandt storkeparret i Toftlund fra reden og storkeparret i Broderup syd for Smedager forlod deres ene æg midt i rugningen. Dernæst mistede storkeparret på Djursland deres to unger lige efter de var komme til verden. Selvom det nye sjællandske storkepar er blevet på reden i Ganløse hele sommeren, er parret aldrig skredet til æglægning. Dermed faldt hele korthuset så at sige sammen på meget kort tid” siger storkeeksperten Mogens Lange Petersen.


Storkeparret i Enslev, Djursland. (Foto: Peter Staunsbjerg) 

Dynamik i storkebestanden

 
Selvom Mogens Lange Petersen er skuffet over resultatet i 2020, er han dog lyst på fremtiden.  Da der i år har været tale om unge førstegangsynglende storke, er det nemlig helt normalt, at de fjumrer gevaldigt i det.
 
”De nye urutinerede storkepar skal lige lære at finde melodien og tålmodigheden. Vi ser ofte, at unge storkepar totalt kikser i deres første yngleforsøg. Det nye unge storkepar i Smedager lader ofte deres enlige unge alene i mange timer uden hverken vådt eller tørt. Det sker kun fordi de er unge. Ligeledes havde et rutineret storkepar aldrig forladt deres æg midt i rugningen som vi så det i Broderup. Storkeparret i Ganløse på Sjælland vil næste år være gamle nok til at skride til yngel og storkeparret på Djursland vil være mere påpasselige med deres unger, sådan at de ikke dør".

 

Storkeparret i Ganløse. (Foto: Hans Skov).

"Det vigtigste er, at vi nu ser, at der er dynamik i bestanden. Fremgangen i år vil med stor sikkerhed bide sig fast og når nogle af dette års unge storkepar kommer tilbage til foråret, vil de være langt bedre rustet til at få succes og dermed få unger på vingerne. Derfor ser jeg ganske lyst på fremtiden", slutter Mogens Lange Petersen. 
 
Årets resultat ser i skrivende stund ud til at blive på sølle seks storkeunger, hvilket ikke er meget, når man tænker på, at der midten af maj måned var etableret hele seks storkepar i Danmark.


Forventet ungeresultat 2020:

Smedager 1
Gundsølille 2
Bækmarksbro 3
Enslev 0
Ganløse 0
Broderup 0
 

© Copyright 2020 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS