Lagt på Storkene.dk den 23. november 2020

 
Skjoldungernes Land skal også være storkenes land
 
I Kisserup, der ligger i den sydlige del af Nationalpark Skjoldungernes Land, vil man nu gøre forsøget med at få storken til at slå sig ned som ynglefugl. Primus motor i projektet er Birger Eng, der inspireret af både det nye storkepar ved Ganløse vest for København samt den overordnede udvikling i storkebestanden, gerne ser storken som ynglefugl i landsbyen.


"I Dansk Ornitologisk Forenings blad (Fugle og Natur, august 2021) var der en artikel om storke i Danmark. Storkebestanden er i vækst herhjemme – regnet i procenter taler vi store tal, mens det i absolutte tal er knap så voldsomt. Der har været storke i Gundsølille ved Roskilde i adskillige år, og artiklen nævnte, at et par unger derfra havde slået sig ned i en rede i Ganløse. Derfor tænkte jeg, at så kan andre unger vel flytte til Kisserup, så det håber jeg, at de gør" siger Birger Eng. Storkeparret i Ganløse gav inspiration til projektet i Kisserup.  (Foto: Hans Skov) 


Den forhåbning står Birger Eng ikke alene med.  Også hos den lokale byforening "Vores Sted Kisserup", håber man på storke på reden. 

"Vi er sikre på at storkene vil kunne finde sig godt til rette her i Kisserup landsby. Oppe fra reden, placeret ved den gamle Hjortemarksgaard anno 1883, vil de få den smukkeste udsigt med kig til bakkede marker, græssende kreaturer, skove, vandhuller og den gamle middelalderkirke. Landsbyen har visioner og planer om at skabe mere liv, fællesskab og biodiversitet, særligt i området omkring Hjortemarksgaard, hvilket storkeprojektet harmonerer godt med." udtaler en forhåbningsfuld Kenda Elisabeth Christensen. 

Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk, er på linje med Kenda Elisabeth Christensen. 


"Landskabet ved Kisserup er bakket, med en del små og større engdrag med vandhuller hvor heste og køer sørger for, at græsset ikke bliver for højt. Netop afgræsning er vigtig, da storke ikke kan søge føde hvor vegetationen er for høj. Indenfor en radius af 3-4 kilometer fra storkereden, er der mange gode fourageringsområder for storke" siger formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen.


Udover storkerede, entusiasme og ildhu, mener Jess Frederiksen, at der skal en god portion held til, hvis projektet skal lykkes.

"I foråret 2020 var der storke i Lejre Kommune - og ikke langt fra Kisserup. Der skal dog held til hvis, hvis der skal komme storke på reden. Men uden en storkerede med en optimal placering, kommer der i alle tilfælde ikke et spontant storkepar forbi og slår sig ned og derfor støtter vi gerne dette projekt med både storkerede og vejledning". 


 

Skal tjene som inspiration til flere storkereder


Jess Frederiksen håber, at rejsningen af denne første storkerede kan inspirere til langt flere af slagsen i dette område. 

"Storkenestanden i overraskende god fremgang. Sydvest for Danmark skal man nu mere end 60 år tilbage i tiden for at finde lige så mange storkepar som i år. I Skåne, hvor man i mange år har drevet et storkeprojekt, lever der nu 80 par vildtlevende storkepar. Derfor skal vi nu for alvor til at få rejst storkereder i områder på Sjælland, der kan brødføde ynglende storkepar".


Kortet viser hvor der er observeret storke i Danmark i 2020 (Fra DOFBASEN.DK).


Inden det kommende forår, er det planen at en række eksisterende ældre sjællandske storkereder istandsættes, sådan at de står indflytningsklare til storkenes ankomst i marts og april.

I Sønderjylland er Storkene.dk sammen med lokale kræfter netop nu ved at rejse en mur af storkereder nord for grænsen til Tyskland. Dette storkeredeprojekt er det største af slagsen i mange år og har til formål at tiltrække nogle af de mange overskydende storke fra Nedersaksen, Slesvig Holsten og Holland.

Danmark havde i 2020 syv storkepar, heraf var de to på Sjælland. I 2019 havde vi tre ynglende storkepar og i 2018 havde Danmark blot to par. Forventningen er, at den igangværende fremgang i den Vesteuropæiske storkebestand vil fortsætte de kommende år. 


Storkereden i Kisserup forventes rejst i starten af december. 


Læs mere om storkereder og hvor de skal placeres her.

 

© Copyright 2022 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS