Lagt på Storkene.dk 18. september 2019


Storken skal være ynglefugl i England!

At storken er en populær og elsket fugl, har der aldrig været tvivl om. Det ved vi alt om i Danmark, hvor storken – med et kort fravær – har ynglet fast siden det 15. århundrede.

Nu vil man også have storken til at yngle i England, som vel at mærke er et land, hvor storken ellers aldrig har ynglet fast.  Det eneste vidnesbyrd om ynglende storke stammer helt tilbage til 1416, hvor et storkepar efter sigende skulle have ynglet på St. Giles Cathedral i Edinburgh, Skotland.

Men det vil englænderne nu lave om på. Derfor har man importeret rehabiliterede vilde storke, der altovervejende kommer fra en zoo i Polen. Disse fugle skal indgå som stammen i et introduktionsprojekt af hvid stork. Projektet har som mål at få indført storken som ynglefugl i det sydøstlige England og forventes først afsluttet i 2030.Såkaldte projektstorke - her er det i Skåne    (Foto: Storkprojektet)
 


Tivolisering af naturen

Projektets ledelse bruger erfaringer fra tilsvarende projekter i Sverige, Schweiz og Frankrig, hvor man med stor succes har fået reintroduceret storken som ynglefugl. Men da der i dette tilfælde ikke er tale om en egentlig reintroduktion af en uddød eller truet ynglefugl, kan baggrunden for projektet virke noget diffus. Jess Frederiksen fra Storkene.dk er derfor betænkelig overfor dette projekt.

”At man gerne vil hjælpe en truet ynglefugl, er helt forståeligt og giver god mening. Men i dette tilfælde er der tale om at introducere en dyreart, som man kun gætter på, har ynglet for 600 år siden. Det faktum, at storken aldrig har været en egentlig ynglefugl i England og derfor ikke kan betragtes som en endemisk art, gør os derfor meget betænkelige overfor dette projekt. Det vil svare lidt til, at vi i Danmark indførte flamingoen, der i forbindelse med den globale opvarmning, muligvis om nogle år godt kan yngle her” siger Jess Frederiksen.

 

Klimaforandringer hjælper storken på vej 

Storken er som nævnt en elsket og folkekær fugl, som altid kan trække overskrifter, hvilket kan være bevæggrunden for at forsøge at indføre storken som ynglefugl i England. Den er oprindeligt en steppefugl, der slog sig ned som ynglefugl i Danmark i 1400-tallet.  Det er også Danmark, der udgør den nordvestligste udbredelsesgrænse for storken.  Jess Frederiksen mener, at årsagen til, at storken aldrig med sikkerhed har ynglet i England, formentlig skal findes i klimaet.

”Storkeprojekterne i Skåne, Frankrig og Schweiz har været kritiseret for at være en tivolisering af naturen. Dette har vi nu aldrig ment i foreningen Storkene.dk, men det er nok det man kan kalde projektet i England. Klimaet i England er generelt mere vådt og ustadigt end det er i de centrale dele af Europa, og det er nok her man skal finde hovedårsagen til, at den varmeelskende fugl aldrig har slået sig ned som ynglefugl i Storbritannien”.

Da klimaforandringerne ikke kender grænser og dermed også har ramt England, kan et varmere klima  dog meget vel være medvirkende årsag til, at storkeprojektet i England får succes.  Netop klimaforandringer er en af hovedfaktorerne til, at storken er på fremmarch i Vesteuropa og derfor også er på vej ind i Danmark igen.

Læs mere om storkeprojektet i England her!
 

© Copyright 2020 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS