Lagt på Storkene.dk  6. september 2021

 Prototypen på et storkeparadis skabes i Lemvig Kommune


At Storkene.dk ikke lever forgæves, findes der efterhånden mange beviser på. Nu kan der så tilføjes endnu et kapitel til historien om hvordan man med storken som frontfigur, baner vej for bedre natur til gavn for insekter, padder, vandfugle, pattedyr og planter.

I Flynder Ådal har Storkene.dk som bekendt nu taget hul på etableringen af de første paddevandhuller. Det er blevet til 8 ud af 20 her i første runde i 2021, men Storkene.dk håber, at resten kan blive lavet etableret i 2022.

Men værdien af de 20 paddevandhuller vil nu blive mangedoblet. Det skyldes, at Lemvig Kommune har ladet sig inspirere af vandhulsprojektet. Kommunen ser gerne, at ådalen får en endnu større værdi for dyr og planter.  Derfor har Lemvig Kommune sammen med de lokale lodsejere, Fjordland og Naturstyrelsen– med Storkene.dk på sidelinjen - udarbejdet et projekt, der vil komplimentere vandhulsprojektet. Et projekt, som nu har modtaget det blå stempel fra Naturfonden, der støtter projektet med 741.000 kroner.Et nyt paddevandhul i Flynder Ådal etableret i august 2021
(Foto: Louise Fjeldgren)
Projektet er som skabt til den hvide stork


For ud over manglen på paddevandhuller og dermed føde for de lokale storke, er et stort problem, at ådalen visse steder er groet helt til i vegetation og dermed mister værdien som biotop for blandt andre storke.  Et af elementerne i projektet bliver at bekæmpe tilgroningen af både Flynder og Dride Ådal. Det er noget der vækker enorm glæde hos Storkene.dk.
 

"Det projekt her i Lemvig Kommune, kan meget vel vise sig, at blive prototypen på et perfekt habitat for den hvide stork og er nærmest skabt til den hvid stork. Et projekt, der kan indtænkes i de mange ådale og andre lavbundsjorde, som man i kampen mod klimaforandringerne efter planen skal have taget ud af intensiv landbrugsdrift. Det er tæt på at være et drømmeprojekt og det er virkelig godt set af Lemvig Kommune, der gerne ser både flere storke i kommunen og samtidig skaber sig en flot grøn profil" udtaler Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk.

"Projektet vil på sigt betyde, at vi kan skabe helt nye og forbedrede rammer for den hvide stork, som allerede yngler i området. Det bliver vel at mærke tale om rammer, som kan give liv til mange flere storkepar og deres unger".

Dermed er ideen om at etablere en række paddevandhuller i Flynder Ådal, som blev født af biolog hos Storkene.dk, Kåre Fog i 2020, nu vist sig at udvikle sig til være et lokomotiv, der har gjort dette store naturprojekt muligt.


Storkene.dk vil nu tage projektet med i deres idekatalog over fremtidige tiltag, der kan bruges i kampen for at få den voksende storkebestand i Vesteuropa til at få et bedre fodfæste i Danmark.

Læs mere om projektet sin helhed:

https://naturfonden.dk/natur/storke-faar-nye-restauranter-i-vestjylland/ 

© Copyright 2022 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS