Lagt på Storkene.dk 8. maj 2022


 
Efter 18250 kilometer sluttede rejsen
 
Den første danske stork, der i juni 2021 fik påsat en GPS sender, er formodet omkommet i det nordøstlige Uganda. Hunstorken Michaela overraskede alle ved at tage den lange tur fra Gundsølille til Sydafrika, hvor hun har overvintret. I marts brød hun op fra overvintringspladsen og begyndte en rejse mod nord. Forventningen var dog ikke, at hun skulle komme hjem til Danmark allerede i år. Mange unge storke, der har overvintreret i Øst-og Sydafrika trækker mod nord i deres første leveår, men kommer sjældent længere end til Mellemøsten før de vender om igen. Først i deres 2. eller 3. leveår vil de tage turen hele vejen til yngepladserne i nord.
 
”Signalet fra senderen er i 6 dage kommet fra samme koordinat i det nordøstlige Uganda. Det er tegn på, at hun er omkommet. Hvordan det er sket vides ikke, men vi ved, at der ikke er hverken højspændingsledninger eller vindmøller i nærheden af det sted signalet kommer fra. Så den mulighed kan vi udelukke” siger formand for Storkene.dk Jess Frederiksen.Lokaliteten hvor storken Michaela sender signal fra (Fra Google Maps)

 
”Vi har nu kontaktet de lokale ornitologer i Uganda og en lokal landbrugsorganisation i området og forsøger at få dem til at tage ud til det sted signalet kommer fra. Det er nok et ikke nemt, men vi gør forsøget. Om ikke andet så for at få vished om storkens skæbne. Og vi vil naturligvis gerne have den 13.000 kroner dyre sender retur, så den kan bruges igen”.

"For os der arbejder med storkene er sådan en hændelse meget trist. Hun har trods alt formået at flyve hele 18250 km siden hun forlod reden og viste sig derfor at være en sejtrækker. Så det er så absolut en trist dag"
 
I september omkom en dansk hanstork med GPS i Istanbul, da den landede på en uisoleret højspændingsledning. Denne sender er kommet  retur og vil nu blive genbrugt i årets GPS projekt.


 

Storkeeksperten Michael Kaatz satte GPS sender på Michaela i juni 2021
(Foto: Merete Carøe) 
Farlig vej til Afrika
 
GPS projektet skal være med til at dokumentere de farer der lurer for de trækkende storke og allerede nu giver det en klar pejling for Storkene.dk.
 
”Ud af de fire storke med GPS sendere, der kom afsted på træk, er de to omkommet. De er begge såkaldte østtrækkere, som tager turen via Balkan og Mellemøsten til enten det centrale og østlige Afrika eller sågar til Sydafrika.  De to overlevende er storke der ikke er trukket så langt. De er vesttrækkere og har opholdt sig i det sydlige Spanien. Den ene er hunstorken Simba, der allerede er tilbage i Danmark og den anden er hanstorken Findus, der er i det nordlige Frankrig og dermed også er på vej hjem” siger Jess Frederiksen.
 
Storkebestanden i Vesteuropa oplever en stor fremgang. Det skyldes, at storkene her har lagt trækstrategien om og nu primært overvintrer i det sydvestlige Europa. Det kan lade sig gøre på grund af klimaforandringerne. Den korte rejse bevirker, at langt de fleste storke overlever rejsen til overvintringsområdet og tilbage til ynglepladserne i nord”.
 
I år vil fem danske storkeunger blive udstyret med en GPS sender.


______________________________________________________

Sådan kan man følge de danske storke med GPS

På PC kan man følge storkene på Movebank:
Klik her for for at komme på Movebank!

På Smartphone:
Kan følges på app´en Animal Tracker
Animal Tracker kan hentes her!

______________________________________________________

 

© Copyright 2022 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS