Storkeparret Ida og Emil i Gundsølille

Første ynglende Sjællandske storkepar siden 1965

Storkeparret Ida og Emil ankom i efteråret 2003 til den lille landsby Hvedstrup, ikke langt fra Roskilde.  Da storkeparret havde været et par dage i byen, blev  der opsat en storkerede på en gård i udkanten af byen og der gik ikke længe, før storkeparret fandt reden og bosatte sig der..

Storkeparret blev fodret gennem hele den kolde vinter og da det blev forår i 2004, var man naturligvis spændt på, om storkene ville blive.  De blev – og ikke nok med det – de parrede sig og lagde æg. Sensationen var i hus og Sjælland kunne for første gang siden 1965 bryste sig af et ynglende storkepar.Ida og Emils første primitive storkerede i Hvedstrup.


I maj måned klækkede æggene, der nu blev til små dunede storkeunger, som i juli tog de første vingeslag og forblev i området omkring Hvedstrup hele juli og august. Spørgsmålet var nu, om de unge storke kunne finde ud af at trække, nu da forældrene ikke trak. Men til stor overraskelse forsvandt alle ungstorkene i løbet september måned og kunne ses på Fyn og i Jylland, inden de forsvandt sydover. Dermed var succesen i hus.
 
Flytning til selvbyggereden i Gundsølille
I 2005 og 2006 ynglede storkeparret i Hvedstrup, men i 2007 valgte storkeparret at bosætte sig på gartneriet i Gundsølille ca. 1 km fra Hvedstrup. De byggede selv reden på toppen af gartneriskorstenen, selvom den var i drift. Dette generede tilsyneladende ikke de ivrigt redebyggende storke og da boligen var færdig, blev der lagt æg – og i maj måned kom der unger. 

I 2008, netop som storkeparret skulle i gang med deres ynglesæson, indtraf der en tragedie. Storkereden blæste ned under en forårsstorm og besværliggjorde ynglestarten.

Storkene.dk havde opsat en storkerede på en pæl i efteråret 2007, da man håbede storkene kunne flytte derover og dermed gjorde det muligt at bruge skorstenen igen. Men storkeparret ville ikke bruge reden – det var kun skorstenen der duede. Grenene fra reden kunne derimod godt bruges og en luftbro mellem skorsten og pælereden blev indledt.


Den første selvbyggede storkerede i Gundsølille.


Og i april kunne reden tages i brug af storkeparret. Desværre var forstyrrelsen sikkert årsag til, at æggene i 2007 ikke var befrugtede og 2007 forblev parret ungeløst.

En ny solid rede blev i efteråret 2008 opsat på skorstene og har siden været hjem for storkeparret.
 
En såret stork kom hjem
I 2010 skete der igen noget, der i høj grad kunne få indflydelse på storkeparrets ynglesæson – og fremtidige liv.

Hanstorken Emil kom i midten af april hjem med et meget slemt sår på det ene ben. Såret var helt åbent og det var tydeligt, at det ikke var noget der bekom storken godt. Efter at have set tiden an i en uge, stod det hurtigt klart, at Emil havde brug for hjælp. Han var meget sløv og lå for det meste på reden og rugede på æggene. Efter flere døgn på reden, hvor hunstorken Ida ikke fik mulighed for at overtage rugningen, blev det besluttet, at der måtte gøre noget.

Dyrlægen med speciale i fugle, Bjarne Østergård Rasmussen blev tilkaldt. Han mente, at der var ved at gå koldbrand i benet og at der måtte medicin til, hvis han skulle overleve. Det lykkes at få lokket en meget sulten Emil ned på gårdspladsen og fik listet både antibiotika og smertestillende medicin i ham, som var lagt i en den daggamle kylling han fik at spise. Sådan fortsatte det nogle dage og stille og roligt blev Emil sig selv igen – og både ungekuldet i 2010 og fremtiden for storkeparret var sikret.

Siden parret ynglede for første gang i 2004, har storkeparret  indtil 2018, opfostret 53 unger, der næsten alle har haft deres trækinstinkter i behold og dermed er trukket bort i løbet af sensommeren. 

Ida og Emil bliver derimod i Gundsølille og fodres fra oktober til marts af familien Andersen der har gartneriet. Foderet sponseres af Storkene.dk
 
Storkeunger med storkemor, der passer godt på dem!
(Foto Karina Christensen)

 
Vejen til Gundsølille
Storkeparret yngler på toppen af en gartneriskorsten på Store Valbyvej 264 i Gundsølille. Man kan se storkeparrets rede fra landevejen og familien der ejer ejendommen, beder besøgende nøjes med at se på storkene nede fra landevejen. Der er dog et ganske godt udsyn til reden herfra og med en god kikkert, ser man helt tydeligt storkeparret, når de da er på reden. Find vej her


Historien om storkeparret Annika og Tommy

Storkeparret der blev mediedarlings


I Smedager i Sønderjylland, ikke langt fra Tinglev, yngler Danmarks andet storkepar. De yngler hos familien Appel-Johannsen. Det hele startede i 2011, hvor en skånsk hanstork slog sig ned i Smedager, efter den havde turneret rundt på Sjælland, i Jylland og i Slesvig Holsten. Efter turen over grænsen til Tyskland, tog den tilbage til Jylland og slog sig ned i Smedager i november.

Da den ikke viste tegn til at rejse videre, blev der den 12. december opsat en storkerede til den. Samtidig indledtes vinterfodringen af storken, så den ikke kom til at lide nød. Den 30. december tog den første gang storkereden i brug. Da vinteren var koldest, frygtede man for storkens ve og vel, da den ikke indtog føde i nogle dage. Men uanset kulden, så klarede han sig fint.

Da foråret kom tidligt i marts måned, var det forventet, at storken der blev døbt Karlsson, vendte hjem til Skåne for at yngle. Men da marts var gået og april kom, var han stadig i Smedager. Og den 25. april skete det. En hun-stork kom forbi reden og slog sig straks ned. Efter 30 minutters bekendtskab parrede de to storke sig. I starten af maj lagde hun-storken æg og rugning kunne gå igang. Jylland havde igen ynglende storke.

I marts 2014 forsvandt hanstorken Karlsson fra Smedager og slog sig ned i Owschlag Norby i Slesvig Holsten. Da hunstorken Annika ankom i april 2014, var det heldigvis med en ny mage, der stammer fra Hitzhusen i Nordtyskland og fik navnet Tommy. De har siden da hvert år ynglet i Smedager. TV Syd og Storkene.dk driver i fælleskab et meget populært kamera, der hvert år fra april til september sender live fra storkefamilien.

Find vej til Smedager her

Storkefamilien kan følges her (i ynglesæsonen)


Storkefamilien set fra kameraet (Foto: ©TVSyd/Storkene.dk
 Historien om storkeparret Yvonne og Kjeld

Det nordvestligste ynglende storkepar i Europa
 

På toppen af en pæl med udsigt til Flynder Ådal, finder du storkereden hvor storkeparret Yvonne og Kjeld bor. Det er i skrivende stund (maj 2019), den nordvestligste beboede storkerede i Europa, med flere hundrede kilometer til nærmeste beboede storkerede, der befinder sig i Smedager i Sønderjylland.

Ikke siden 1963, har der ynglet storke i Bækmarksbro.


(Foto: Hans Skov og Den Danske Filmskat)

Storkeparret ankom til Bækmarksbro den 23. april 2019 om eftermiddagen. Da de ankom til byen, besøgte de begge områdets storkereder, men valgte storkereden, du ser foran dig, hvor de første gang tog ophold den 24. april. Den 8. maj regner man med, at storkeparret indledte rugningen.

Reden har i 20 år ventet på at blive beboet af storke og var egentlig dømt til at blive taget ned, da både den pæl den står på og storkereden, ikke længere er meget værd.

Heldigvis blev reden stående i baghaven og vil nu formentlig blive storkeparrets hjem i mange år fremover.
Hanstorken Kjeld er 4 år gammel og stammer fra Berne Glüsing, der ligger nordvest for Bremen i Tyskland. Det ved man, da han er ringmærket. Hunstorken Yvonne, ved vi derimod intet om, da hun ikke er ringmærket. Hun kan derfor komme fra Østeuropa eller - nok mest sandsynligt - fra Holland, hvor mange storke ikke ringmærkes.

Når storkeparret og deres afkom har forladt reden i 2019, vil der blive opstillet en ny sikker mast hvorpå vi bygger en ny rede, som parret så kan yngle trygt på fremover.

Find vej til storkereden i Bækmarksbro her


 


© Copyright 2019 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS