Præsentation af de danske storkepar
 

På denne side præsenterer vi de 9 registrerede danske storkepar i 2022.  De 3 af parrene er nyetablerede ikke-ynglende storkepar, som tæller med i statistikken, når de har været sammen som par i 4 uger.

Man er naturligvis mere end velkommen til at aflægge storkene et besøg. Men vil man se dem på rederne, skal man huske på, at storkeparrene alle opholder sig på privat grund, hvilket naturligvis skal respekteres. Ved de fleste storkepar er der opstillet informationstavler, hvor man kan læse mere om storken i Danmark generelt og få rådgivning om, hvordan man forholder sig under besøget.Foredrag i Gundsølille (Foto: Merete Carøe)


Billederne taget ved enkelte storkereder, som vises herunder, kan ligeledes købes som plakater i Storkeshoppen. Klikker man på plakaten, sendes man videre til kollektionen af plakaterne.


___________________________________________________________________________________________

 


Ida og Emil i Gundsølille - Danmarks ældste storkepar
Første ynglende storkepar på Sjælland siden 1965


Storkeværter: Jens og Susanne Andersen

Storkeparret Ida og Emil har ynglet på Sjælland siden 2004. I de første tre år var de på en rede i Hvedstrup, og senere flyttede de til Gundsølille, hvor de siden 2007 har ynglet på en gartneriskorsten.

Begge storke er fra 1997 og er ved at være i deres livs efterår. I og med de er stationære og ikke trækker bort om vinteren, kan de dog formentlig blive langt over 30 år. 

Om vinteren bliver de fodret og lider derfor ingen nød. Modsat deres forældre, trækker ungerne derimod alle bort mod syd i august eller september.


Storkeungen Michaela med storkemor Ida i 2021.  (Foto Hans Skov)
 

Find vej her


Antal udfløjne unger i  Hvedstrup og Gundsølille:

2004: 4 (Hvedstrup) - 2005: 5 (Hvedstrup) - 2006: 3 (Hvedstrup) - herefter flyttede storkeparret til Gundsølille.

2007: 3 - 2008: 0 (æggene var golde) - 2009: 1 - 2010: 3 - 2011: 3 - 2012: 3 - 2013: 0 - 2014: 0 - 2015: 2 - 2016: 4 - 2017: 2 - 2018: 5 - 2019: 3 - 2020: 2 - 2021: 1 / 2022: 4 

Totalt 49 storkeunger

Kun 3 unger er registreret som ynglefugle i hhv. Leiferde i Nedersaksen, Ditmarsken og Bergenhusen i Slesvig Holsten. Alle er hunstorke.


___________________________________________________________________________________________


Storkene i Smedager
Skiftende storke i Smedager

Storkevært: Benny Appel

Historien om storkene i Smedager tager sin begyndelse tilbage i 2011. 

Hertil ankom hanstorken Karlsson  i november 2011, hvor han overvintrede på en rede, der blev opstillet til ham. I april samme år fik han magen Annika, som han ynglede sammen med indtil 2014. Før Annika ankom i april 2014, forlod Karlsson Smedager til fordel for Owschlag Norby i Sydslesvig. 
Storkereden i Smedager 2021 (Foto: Hans Skov)


Annika fik sig derfor en ny mage i april 2014. Det var en hanstork fra Slesvig Holsten (Tommy), som indtil 2020 var hendes faste partner. I maj 2020 omkom Tommy, imens parret havde æg i reden. Annika blev fordrevet af et nyt storkepar, der fik navnene Bonnie og Clyde, der ynglede succesfuldt i 2020, og fik en unge på vingerne.

I 2021 var det igen Clyde, der indtog reden i marts måned, men Bonnie kom aldrig tilbage og en ny mage kom til. Hun fik navnet Connie via en navngivningskonkurrence på TV Syd. 

For at se livestream fra storkereden - Klik her


Find vej her

Antal udfløjne unger i Smedager:

2012:  2 - 2013: 0 - 2014: 3 - 2015: 1 - 2016: 1 - 2017: 1 - 2018: 3 - 2019: 2 - 2020: 1 - 2021: 2 - 2022: 2 

Totalt 18 storkeunger____________________________________________________________________________________________Storkeparret Hr. og Fru Stork
Et af de nye sønderjyske storkepar

Storkeværter: Claus og Monika Jacobsen

Historien om storkene i Broderup er ganske kort. Før 2020 findes der faktisk ingen historiske data om ynglende storke i dette lille smørhul i Sønderjylland. Storke kan dog meget vel have ynglet der på et tidspunkt, da Danmark havde 10.000 ynglepar.

Men det hele starter med et storkepar, som i 2020 slog sig ned i storkereden i nabolandsbyen Eggebæk. Hanstorken var ringmærket med en tysk ring, mens hunstorken ikke var ringmærket.

Her holdt de til et stykke tid, indtil de begyndte at udvise interesse for Broderup. De lokale i Broderup fik ved en lynaktion opsat en storkerede, som straks blev indtaget af storkeparret. Der blev lagt et æg, som dog aldrig blev udruget. Storkene var begge unge, derfor kludrede de gevaldigt i det og forlod reden og ægget efter 14 dages rugning. Derfor kom der ikke unger på vingerne i 2020.

Den 27. april 2021 ankom et storkepar samlet til Broderup. Den gamle hanstork fra 2020 havde allerede besøgt reden i marts, men han foretrak en rede i Risum Lindum syd for grænsen. Hunnen i parret kan meget vel tænkes at være den fra 2020, men da hun ikke er ringmærket, kan dette ikke fastslås med sikkerhed.  

I 2021 lykkedes det at få fire unger på vingerne. To af ungerne, Simba og Findus, er udstyret med GPS, og derfor ved man, at de er vesttrækkere som overvintrer i Spanien.

I 2022 blev parret fordrevet af nilgæs den 9. maj. Æggene gik desværre tabt, men storkeparret kom tilbage den 12. maj.
Storkeungerne på reden i 2021. (Foto: Hans Skov)Find vej her


Antal udfløjne unger i Broderup:

2020: 0 - 2021: 4 - 2022: 0

Totalt 4 storkeunger

____________________________________________________________________________________________


Storkeparret Annika og Alfred i Jejsing
Annika og Alfred  yngler på ny rede 

Storkeværter: Henning og Eva Andresen 


Om storken i Tønder Kommune

Storken er kommet tilbage til landsbyen Jejsing som ynglefugl.

Storken er dog langtfra en ukendt fugl for hverken Jejsing eller Tønder Kommune, men man skal dog en del år tilbage i tiden for at finde vidnesbyrd om ynglende storke her.

Sidst, der var en beboet storkerede i selve Jejsing, var i 1954. Det var hos gårdejer Mikkelsen.  Den sidste beboede storkerede tæt på Jejsing var reden på Hostrup kirke. I 1984 var der her et storkepar uden unger for sidste gang. Det er kun 1 km fra, hvor den nuværende rede befinder sig. Sidst der kom storkeunger på vingerne i Tønder Kommune var i 1996 da fire storkeunger fløj fra reden i Rudbøl.

I 2006 mislykkedes et yngleforsøg i Rudbøl, da ungerne sultede ihjel. I 2011 udrugede et nyt storkepar et par unger på en rede i Hjemsted ved Skærbæk, men disse unger døde også af sult. Siden har der ikke været bofaste storkepar i Tønder Kommune.


Alfred og Annika fordrevet fra Rens
 
Storkeparret er ikke hvem som helst. Hunstorken er den berømte Smedagerstork Annika, der i 2020 blev fordrevet fra reden i Smedager, da magen Tommy omkom.

Hanstorken er Alfred, der fandt sammen med Annika i Rens i april 2021. Han er ringmærket, og man ved derfor, at han stammer fra Stänkelösa i Skåne og er fra 2017. Annika bærer ikke ring, og vi kender derfor ikke hendes oprindelse. Hun har ynglet i Sønderjylland siden 2012 og er derfor en erfaren hunstork, der formentlig er kommet til verden i 2009.

Årsagen til at storkeparret nu er i Jejsing, er simpel. Den storkerede parret boede på i Rens i 2021, blev i marts indtaget af et nyt storkepar. Da Alfred den 14. april kom tilbage, forsøgte han at fordrive det nye par. Han opgav dog at få reden tilbage og måtte på udkig efter en ny rede. Valget faldt på reden i Jejsing, hvortil han ankom den 15. april. Under en flyvetur den 16. april, fandt han sammen med Annika og bragte hende til denne rede.


i
Eva Andresen har opnået en tæt samhørighed med Annika og Alfred
(Foto: Hans Skov)Find vej her

Antal udfløjne unger i Jejsing:

2022: 4

Totalt storkeunger

(Samme par fik 3 unger på vingerne i Rens i 2021)

____________________________________________________________________________________________Storkeparret Peter og Petra i Rens
Et nyt storkepar er flyttet til byen

Storkevært: Lorenz Peter Hansen

 
Rens er en gammel storkelokalitet

I optællingslisterne fremgår det, at storkene efter mange års fravær slog sig ned på Christian Hansens gård i Rens i 1971. Det var på et forhøjet område af laden de byggede rede. Frem til 1983 var der unger i reden de fleste år. Der var flere gange 4 unger, som kom på vingerne.

Efter 1983 var der stadig jævnligt storkepar og enlige storke på reden, men der kom aldrig unger ud af det. 1997 var sidste gang, reden på laden var beboet. I årene der er gået, har reden jævnligt været besøgt.

Først i 2021 var der igen ynglende storke i Rens. Storkeparret Annika og Alfred slog sig nemlig ned på en rede opsat af Storkene.dk på en pæl ved Iver Hansens gård. Det er værd at bemærke, at storkene valgte samme gård at bo ved som de tidligere storkepar. Iver Hansen er barn af Christian Hansen og har overtaget fødegården.

Da Alfred kom tilbage i foråret 2022, var reden overtaget af et nyt storkepar, og Alfred opgav at tage reden tilbage. Han fik dog generet storkeparret så meget, at de for at få fred flyttede ind på storkereden på Pebermarksvej. Alfred og Annika flyttede til Jejsing. 

Hunstorken i det nye par er fra 2019 og stammer fra Fulltofta i Skåne. Man ved, at hun overvintrer ved Madrid, hvor hendes ring er aflæst. Hanstorken er ikke ringmærket, og man kender derfor ikke dennes alder og ophav. De mødtes på en rede i Holbøl i maj 2021, men flyttede til en rede i Bjerndrup i slutningen af måneden. Her var de sammen hele sommeren.

Da hanstorken kom tilbage til Danmark efter vintertrækket, foretrak han dog reden i Rens, og reden i Bjerndrup blev opgivet.


Bor på rede opstillet i 2022

Storkeværten er Lorenz Peter Hansen, som i februar 2022 opstillede en storkerede. Han havde dog ikke forventet, at den skulle blive beboet så hurtigt, men er naturligvis glad for storkeparret.

Storkene har fået navnene Peter og Petra. Med tanke på hunstorkens svenske aner kunne man foranlediges til at tro, at navnene er relateret til Astrid Lindgrens klassiske eventyr af samme navn, men sådan forholder det sig ikke. Lorenz Peter Hansen har valgt at opkalde storkene efter sine forældre, Peter og Petra.

 
Peter (tv) og Petra (Foto: Lone Gabelgaard)


Find vej her

Antal udfløjne unger i Rens

2021: 3 (fra reden hos Iver Hansen) 2022: 2 (fra reden hos Lorenz Peter Hansen)

Totalt 2 storkeunger

 

____________________________________________________________________________________________


Storkeparret Karla og Kjeld

Det nordvestligste storkepar i Europa

Storkeværter: Per og Louise Fjeldgren 


 

På toppen af en pæl med udsigt til Flynder Ådal finder du storkereden, hvor storkeparret i Bækmarksbro bor. Det er i skrivende stund (2022), den nordvestligste beboede storkerede i Europa.

Det hele startede i april 2019, hvor et storkepar landede på reden, parrede sig, lagde æg og fik en unge. 

Ikke siden 1963 har der ynglet storke i Bækmarksbro. Hanstorken stammede fra Nedersaksen i Tyskland. Magen, der dengang var Yvonne, var ikke ringmærket, og derfor kendes hendes  oprindelse ikke. 

Storkene har ynglet med succes i 2019 og 2020.

Desværre kom hunstorken Yvonne ikke retur efter vinteropholdet i 2021 og derfor forblev hanstorken Kjeld alene på reden. Den 12. juli fik han sig dog en mage, som han var sammen med resten af sommeren. Hun fik navnet Karla. 

Kjeld kom allerede den 12. marts i 2022.  Efter have ventet i 2 måneder alene på reden, landede magen Karla på reden, noget forsinket, den 9. maj og dermed kan eventyret fortsætte.Storkeparret i Bækmærksbro i 2021 (Foto: Vagn Gejl Donskov)For at se Livestream fra storkereden i Bækmarksbro i ynglesæsonen - Klik her

Find vej her

Antal udfløjne unger i Bækmarksbro:

2019: 1 - 2020: 3 - 2021: 0 - 2022: 0 

Totalt 4 storkeunger

____________________________________________________________________________________________Nyetablerede ikke-ynglende danske storkepar i 2022
 
Storken er i fremgang i Vesteuropa og hvert år ser vi nye par etablere sig i Danmark. Det er oftest storkepar, som er for unge til at yngle, men som bruger en sommersæson på at lære hinanden og et område at kende. Disse storke vil som regel komme tilbage året efter for at yngle.
 
I år har vi to nye storkepar, der har indtaget to nye lokaliteter. Den ene er dog langt fra ny – snarere tværtimod.
 
 

Ribe – Danmarks gamle storkehovedstad
 
Tænker man Ribe, falder tankerne straks på storke. Ribe har nemlig tidligere været synonymt med storke og har huset en stor koloni af ynglende storke, der i 1939 talte hele 34 par.
 
Siden 2004 har der dog ikke været ynglende storke i Ribe, men måske markerer 2022 et vendepunkt.
 
Den 22. april ankom et storkepar til en rede i Øster Vedsted, der ligger et par kilometer sydvest for Ribe. Her var de at finde i et par uger, men brød så op og valgte at indtage den ikoniske storkerede på rådhuset i Ribe. Her har de parret sig og bygget videre på reden, hvilket som regel er et tegn på accept, og at det er her, man vil bo fremtidigt.
 
Den ene stork i parret er ringmærket med en tysk ring. Den kommer fra Berne Glüsing ved Bremen og er fra 2019. Magen bærer ingen ringe, men denne er formentlig også helt ung.

Find vej herRådhusreden i Ribe er igen beboet af storke
(Foto: Aage Matthiesen)

 
____________________________________________________________________________________________Djursland – stedet hvor storkene mødes
 
Vi ser efterhånden hvert forår, at flere storke ender på Djursland, hvor de ofte hænger ud i mange dage. I 2020 forsøgte et storkepar sig med yngel i Enslev ved Grenå, men ungerne omkom på grund af et skybrud, netop som æggene klækkede.   
 
I 2022 har et ungt storkepar taget tilløb til at indlede yngel, men medio maj har det kunnet konstateres, at parret ikke lægger æg i år. Parret ankom den 21. april, og under normale omstændigheder ville der være æg i reden efter maksimalt 14 dage.
 
Det nye storkepar er flyttet ind på en rede hos familien Erichsen i Revn sydvest for Grenå. Storkene bor på en rede ved Kastaniegaarden, også kendt fra DR. I programserien Frank og Kastaniegaarden (tidligere Bonderøven) viser Frank Erichsen vejen til et liv med fokus på bæredygtighed og selvforsyning. Og det at have et storkepar boende er i den grad noget, der passer godt ind.
 
Storkereden, der er opstillet for flere år siden, blev totalrenoveret af Hans Skov fra Storkene.dk og Frank Erichsen i fællesskab den 11. marts.  At der nu er flyttet et storkepar ind, er med til at sætte streg under, at opstilling og istandsættelse af storkereder hjælper til en hurtig bosætning af et storkepar. Tilbage i 2017 var der et storkepar på et kortvarigt besøg på reden på Kastaniegaarden, men de forsvandt med det samme.
 
Storkeparret ved Revn er særdeles sky og derfor er det vigtigt, at man holder ekstra god afstand her. Det bedste sted at observere storkeparret er fra den offentlige vej mellem Revn og Vejlby.

Find vej herStorkene på Kastaniegaarden. (Foto: Hans Skov)

 
____________________________________________________________________________________________Lægan, Sønderjylland – nyt sent storkepar

 
I starten af juli var der pludselig et storkepar på den nyopsatte rede i Lægan. Parret var et tysk par, som desværre ikke havde succes med ynglen i Tyskland, og derfor var brudt op. Parret kunne kendes på deres ringe, men også på deres adfærd. De havde nemlig en forkærlighed for kattemad, der var blevet serveret for dem i Tyskland. Når man slår med en ske på dåsen med kattemad var de klar til en snack.

Parret var på reden frem til den 5. august, og når et storkepar har været fast på en rede i over 4 uger – så bliver de registreret som et fast storkepar Spændende om de kommer igen i 2023. Det er meget erfarne fugle, som ved hvordan man gør. Modsat flere af de andre par i Sønderjylland, som yngler for første gang, når de slår sig ned her.


Find vej herStorkene på reden i Lægan    (Foto: Hans Skov)

© Copyright 2023 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS