Lagt på Storkene.dk 2 august 2021


 
Storkene og gylletankene
 
Det er sjældent, at en weekend kan byde på så store bump, som den forgangne weekend har gjort. Lørdag bliver de to storkeunger fra Smedager fundet døde i en nærliggende gylletank, hvilket i sagens natur er meget trist. Med tanke på alle de timer og penge der bruges for at øge storkebestanden, kan disse dødsfald virke fuldkommen meningsløse. Men det er de ifølge Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk slet ikke.
 
”Hos os, der knokler for at øge storkebestanden i Danmark, bruges mange timer i kampen for det enkelte storkeindivid. Derfor er det naturligvis overordentlig tragisk, at de to storkeunger, der repræsenterer 20 % af årets ungeproduktion i  2021, er gået tabt. Men takket været GPS projektet, hvor et udvalg af storkeungerne har fået påsat en GPS sender, ved vi nu hvad der er gået galt. Uden den sender ville vi bare have tænkt, at storkeunger var fløjet sydpå. Dermed lever senderne op til et af deres formål, som blandt andet er, at finde ud hvor storkene omkommer. At det så lige var i en gylletank i baghaven af storkereden, havde vi ikke rigtig set komme”, siger Mogens Lange Petersen.
 Storkeungerne Astra og Zeneca (Foto: TV Syd og Storkene.dk)”Med den viden i bagagen, kan vi nu lægge en plan for hvordan vi undgår lignende ulykker. De to storkeunger har ikke levet deres korte liv forgæves og de har så at sige taget en for holdet – altså, for hele storkebestanden og de fremtidige storkeunger. Vi har nu en klar ide om, at det ikke er umuligt, at storken Tommy er havnet i gylletanken i 2020 og at en eller flere andre storkeunger er gået samme vej”.
 
Der er set lignende tilfælde fra Tyskland, om storke der er omkommet i gylletanke, men man var ikke klar over, at problemet formentlig er så stort. I Danmark skal landmanden etablere et såkaldt flydelag i beholderen. Dette er overholdt i Smedager, men det har vist sig, at det åbenbart ikke er nok til at forhindre, at en tung fugl som storken, kan plumpe igennem dette flydelag.
 
I samarbejde med de lokale landmænd, vil Storkene.dk nu gå i gang med at arbejde for at få sikret de gylletanke, der findes inden for en umiddelbar nærhed af storkerederne. Ved storkereden i Rens er der netop etableret en sådan sikring, som muligvis kan bruges andre steder. Etablering her koster blot 2600 kroner og består af såkaldt ensilagenet, som storkene og andre fugle ikke kan sidde fast i hvis de skulle landet på nettet.

Ved storkerederne i Broderup, Flynder og i Gundsølille, findes der ikke gylletanke helt tæt på storkerederne.
Gylletanken i Rens før og efter den solide og billige overdækning. (Foto: Hans Skov).


 

Kunne være forudset?
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Storkene.dk er blevet bestormet med både ris og ros. De fleste henvendelser har dog været sympatierklæringer, men nogle ville mene, at vi  burde have kunnet forudse faren.
 
Ifølge formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen, er det naturligvis tid til selvransagelse når sådan en ulykke sker. Sådan er det med alle uheld – man lærer og kan agerer derefter. Kunne vi allerede have fået sikret gylletankene omkring Smedager for længe siden?
 
”Vi havde en forventning om, at det ikke kunne ske, at en stork ville kunne dumpe igennem det lovpligtige flydelag der findes i en dansk gylletank. Men storken er en tung  fugl og vejer i nogle tilfælde mere end 4 kg. Det viser sig nu, at et flydelag ikke er nok. Det burde vi måske have testet tidligere, sådan at dette kunne være undgået”, siger Jess Frederiksen.
 
Overordnet set, er storkebestanden i fremgang. Uden Storkene.dk, havde vi næppe haft ynglende storke i Danmark i de sidste mange år. For blot et par år siden, ville to mistede storkeunger være en endnu større katastrofe end det er i dag. Men storken er inde i en rivende fremgang og storke fra vores nabolande, blandet med egen dansk avl, vil i de kommende år fylde op på de danske storkereder, som i stor stil er støttet af Storkene.dk.
 
”På trods af de to mistede storkeunger, mener jeg ikke, at vi har noget at skamme os over. Med den hjælp Storkene.dk har ydet de storkeværter, som har storke boende, er der kommet mange unger på vingerne. Uden støtten, ville det se helt anderledes ud. Men vi er naturligvis overordentlig kede af, at to storkeunger er gået til”, siger Jess Frederiksen.
 
 

GPS fra død unge er genbrugt i Broderup
 
Allerede søndag blev den 1700 euro dyre GPS sender genbrugt. Efter den blev renset og testet, blev den sat på en af storkeungerne i Broderup, som nu har to storke ud af fire, der er forsynet med GPS.
 
Det blev de to største fra denne rede, der blev udtaget til at få GPS på.
 
1E44 GPS 8710 (storken vejer 4,4 kg)
1E45 GPS 8711 (storken vejer 4,35 kg)
 
8710 er den genbrugte sender. Den bliver nu omkodet om til Broderup 1. Den anden vil blive kodet med Broderup 2.
 
De to sidste storke har ringnummer 1E46 og 47.

 
Storkeungen i Rens har fået GPS senderen på
(Foto: Kathrine Fjeldgren)

I Rens – hos Annika og Alfred – blev den sidste GPS sat på den tungeste af storkene. Her var det 1E49, der vejer 4,2 kg, der fik sender nr. 8715 på ryggen. 
 
De to andre storke har ringnumrene 1E48 og 50.
 
DNA testen, der skal vise kønnet på storkeunger i Rens og Broderup, er stadig ikke kommet. Dette skyldes ferie hos det tyske laboratorium, der foretager testen.
 
Man kan læse mere om hvordan man henter app´en Animal Tracker, hvor storkene kan følges i denne artikel!

På Facebook, hvor der er adgang for alle, også dem uden en Facebookprofil, kan man se flere fotos fra søndagens events. Klik her.


 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS